Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Zasazení 3 javorů

Dne 16. 5. 2022 se setkala část osvědčeného „sázecího týmu DM“ s environmentální koordinátorkou HŠ paní učitelkou Valentovou v sadech S. K. Neumanna v Poděbradech.

Pod vedením pana Nováka a paní Valentové jsme zasadili další tři stromy. Tentokrát se jednalo o javory, které nám dodala paní Valentová a zároveň nám poskytla i materiální vybavení potřebné k této akci.

Část studentů se účastní na naší škole programu DofE a péči o dřeviny a rostliny má v rámci rozšiřování své dovednosti.

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce za poskytnutí vybavení i všem účastníkům a těšíme se na podzim na další „sázecí akci“.

Eliška Sýkorová, 2.D