Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

PRACOVNÍ ODĚVY

VÁŽENÍ STUDENTI,
VÁŽENÍ RODIČE,

Hotelová škola Poděbrady ve spolupráci s firmou BRUDRA zajišťuje oblečení pro studenty pro výuku praktických předmětů a dress code do teoretické výuky. Škola má zájem na jednotném oblečení studentů, a proto doporučuje využít nabídku kompletní dodávky oblečení.

Pro objednání je třeba vyplnit přiloženou objednávku. Žádáme Vás, abyste při měření dbali na přesnost. Měřte, prosím, na holé tělo. Jestliže Vámi naměřené hodnoty neodpovídají žádnému číslu v tabulce, zatrhněte vždy tu vyšší velikost. Míry vyplňte do objednávky, kterou jste obdrželi a zašlete poštou nebo e-mailem přímo do sídla společnosti BRUDRA do 14. června 2021.

Nezapomeňte vyplnit jméno a ostatní údaje v objednávce.

Na základě této objednávky obdržíte komplet dle seznamu při nástupu do školy v září přímo ve škole.

ADRESA:

BRUDRA pracovní oděvy
Jemnická 17
140 00 Praha 4 - Michle
Tel: 241 482 270
Email: kedlicka@brudra.cz

Peníze za pracovní oblečení dle celkové hodnoty balíčku (chlapec nebo dívka) uhraďte na účet firmy BRUDRA nejpozději do 31. 8. 2021

Číslo účtu: 1928720309/0800
Variabilní symbol: osobní číslo studenta
Konstantní symbol: 0558
Poznámka pro příjemce: jméno studenta

Při bezhotovostní platbě nezapomeňte vyplnit variabilní symbol a do poznámky pro příjemce uveďte jméno studenta. Variabilní symbol je osobním (registračním) číslem žáka, které uvádíme na Rozhodnutí o přijetí.

PŘED NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ROČNÍKU JE TŘEBA OBJEDNAT KOMPLETNÍ SADU.