Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

PRACOVNÍ ODĚVY

VÁŽENÍ  STUDENTI,
VÁŽENÍ  RODIČE,

Hotelová škola Poděbrady ve spolupráci s firmou BRUDRA zajišťuje oblečení pro studenty pro výuku praktických předmětů. Škola má zájem na jednotném oblečení studentů a proto doporučuje využít následující nabídku kompletní dodávky dle níže uvedeného seznamu oblečení.

Pro objednání je třeba vyplnit přiloženou objednávku. Žádáme Vás, abyste při měření dbali na přesnost. Měřte, prosím, na holé tělo.  Jestliže Vámi naměřené hodnoty neodpovídají žádnému číslu v  tabulce, zatrhněte vždy tu vyšší velikost. Míry vyplníte do objednávky a  po přezkoušení vybrané velikosti ve škole zašlete emailem nejpozději do 14. června 2023.

Objednávka oblečení [RTF]
Objednávka oblečení [PDF]

ADRESA:

BRUDRA pracovní oděvy
Jemnická 17
140 00 Praha 4 - Michle
Tel: 241 482 270
Email: kedlicka@brudra.cz

Nezapomeňte vyplnit jméno a ostatní údaje v objednávce.

Na základě této objednávky obdržíte komplet dle seznamu při nástupu do školy v září 2023 přímo ve škole.

Peníze za pracovní oblečení – dle celkové hodnoty balíčku (chlapec nebo dívka), uhraďte na účet firmy BRUDRA nejpozději do 31. 8. 2023.

  • Číslo účtu: 1928720309/0800
  • Variabilní symbol: osobní číslo studenta (registrační číslo uchazeče)
  • Konstantní symbol: 0558
  • Poznámka pro příjemce: jméno studenta

DODÁVÁME POUZE KOMPLETNÍ SADY!