Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro SOŠ - učebnice, vydavatelství TAKTIK
 • Český jazyk pro SOŠ - pracovní sešit, vydavatelství TAKTIK

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Interaktiv 1

Francouzský jazyk

 • C'est parti 1 (nakladatelství Draco, francouzsko-česká verze)

Španělský jazyk

 • Nueva Aventura 1

Dějepis

 • Dějepis pro střední odborné školy. Základní směry dějinného vývoje (Čapek, Pátek, nakl. Scientia)

Literární výchova

 • Nová literatura 1 pro střední školy - učebnice, vydavatelství TAKTIK
 • Nová literatura 1 pro střední školy - pracovní sešit, vydavatelství TAKTIK
 • Teorie literatury pro SŠ (Robert Ibrahim / Robert Kolár, Fraus 2014)

Základy přírodních věd

 • Chemie pro střední školy (Jiří Banýr, Pavel Beneš a kolektiv)
 • Základy ekologie (Kvasničková)
 • Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (Štoll)

Matematika

 • Mikulčák Jiří, Klimeš Bohdan, Široký Jaromír a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ; (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus (pro celou dobu studia).

Práce s počítačem

 • Pracovní listy učitele (dle učebnice Informatika a výpočetní technika pro střední školy - Roubal, CP Books).

Písemná elektronická komunikace

 • Žáci si zakoupí licenci výukového programu (objednávky přes školu první týden v září).

Technika obsluhy a služeb

 • Pracovní listy učitele.

Technologie přípravy pokrmů

 • Vzdělávací portál Kulinářské umění www.kulinarskeumeni.cz
  - zvýhodněná licence pro žáky po celou dobu jejich studia za 1200 Kč
  - projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learingu
  - určen pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol

Kulinářské umění - stuentská licence

Vaše digitální učebnice gastronomie


Učebnice můžete zakoupit na http://www.KnihaNymburk.cz/


UČEBNICE PRO DRUHÝ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro SOŠ - učebnice, vydavatelství TAKTIK
 • Český jazyk pro SOŠ - pracovní sešit, vydavatelství TAKTIK

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Interaktiv 1

Španělský jazyk

 • Nueva Aventura 1

Francouzský jazyk

 • C'est parti 1 / C'est parti 2

Základy společenských věd

 • Pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených knih:
  - Společenské vědy pro SŠ, 2. díl, Didaktis
  - Základy společenských věd, 1. díl, Fortuna
  - Maturita - společenské vědy (Drábová)
 • Učebnice jsou pouze doporučené – jsou k dispozici ve školní knihovně

Literární výchova

 • Nová literatura 2 - učebnice pro 2. ročník, vydavatelství TAKTIK
 • Nová literatura 2 - pracovní sešit pro 2. ročník, vydavatelství TAKTIK

Nauka o výživě

 • Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost (Kuderová, nakl. Fortuna)
 • Výživa v kostce (Hrubý, nakl. Ratio)

Matematika

 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus.

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Ekonomika

 • Kočí Jana, Königová Lenka. Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. 2. vydání. Praha: Fortuna, 2015.

Technologie přípravy pokrmů

 • Vzdělávací portál Kulinářské umění www.kulinarskeumeni.cz
  - zvýhodněná licence pro žáky po celou dobu jejich studia za 1198 Kč
  - projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learingu
  - určen pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol

Technika obsluhy a služeb

 • Pracovní listy učitele.

Zeměpis cestovního ruchu

 • Základní literatura: Zeměpis cestovního ruchu – příručka pro průvodce cestovního ruchu. Učebnice pro hotelové a jiné střední školy, nakladatelství České geografické společnosti.
 • Atlas České republiky, Kartografie Praha
 • Školní atlas světa, Kartografie Praha

Obchodní korespondence

 • výuka probíhá pomocí portálu E-Enter (školní licence)


UČEBNICE PRO TŘETÍ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 3. roč. SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)
 • Český jazyk 3 pro SŠ – pracovní sešit (vyd. TAKTIK)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Workbook Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Interaktiv 2

Španělský jazyk

 • Aventura 1

Francouzský jazyk

 • C'est parti 2

VOP

 • Cvičebnice Chárová, Kališová – Podnikání v hotelnictví a gastronomii
 • Cvičebnice Drobná, Jeřábková – Průvodcovská činnost
 • Cvičebnice Krátká, Svobodová – Projektové řízení eventů
 • Cvičebnice si žáci zakoupí u vyučujících

Základy společenských věd

 • Pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených  učebnic:
  - Základy společenských věd II. (Ryska)
  - Maturita-společenské vědy (Drábová)
  - Právo pro střední školy (Ryska, Puškinová)
 • Učebnice jsou pouze doporučené – jsou k dispozici ve školní knihovně

Aplikovaná psychologie

 • pracovní listy učitele, Psychologie a společenská výchova (Vacínová, Victoria Publishing)

Literární výchova

 • Přehled světové literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (Prokop)
 • Přehled české literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (Prokop)

Matematika

 • L. Hudcová, L. Kubinčíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a  nástavbové studium, Praha, Prométheus (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus.

Matematika, 3. ročníkSbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Účetnictví

 • Štohl Pavel - Učebnice Účetnictví 1. díl 2024 (žáci si ji mohou objednat v září u svých vyučujících)

Ekonomika

 • Podnikání v hotelnictví a gastronomii (Smetana, Krátká, nakl. Fortuna, 2009)

Cestovní ruch

 • Cestovní ruch pro SŠ a veřejnost (Drobná, Morávková, nakl. Fortuna) - aktuální vydání

UČEBNICE PRO ČTVRTÝ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk 4 pro SŠ – pracovní sešit (vyd. TAKTIK)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Interaktiv 2

Španělský jazyk

 • Aventura 2

Francouzský jazyk

 • C´est parti 3

VOP

 • Cvičebnice Chárová, Kališová – Podnikání v hotelnictví a gastronomii
 • Cvičebnice Drobná, Jeřábková – Průvodcovská činnost
 • Cvičebnice Krátká, Svobodová – Projektové řízení eventů
 • Cvičebnice si žáci zakoupí u vyučujících

Základy společenských věd

 • Pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených učebnic:
  - Občanská nauka pro SŠ III. (Dudák, SPN)
  - Základy společenských věd III. (Adamová)
  - Společenské vědy pro SŠ, 4. díl, Didaktis
 • Učebnice jsou pouze doporučené – jsou k dispozici ve školní knihovně

Literární výchova

 • Přehled světové literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (Prokop)
 • Přehled české literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (Prokop)

Matematika

 • L. Hudcová, L. Kubinčíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a  nástavbové studium, Praha, Prométheus (pro celou dobu studia).

Matematika, 4. ročník

Účetnictví

 • Štohl Pavel - Učebnice Účetnictví 2. díl 2024 (žáci si ji mohou objednat v září u svých vyučujících)

Makroekonomie, Finanční řízení

 • Finanční analýza pro SŠ a VOŠ (Irena Králová, Fortuna, 2009)
 • Makroekonomie a hospodářská politika státu (Irena Králová, Fortuna, 2010)

Marketing a management

 • Marketing a management pro SŠ a VOŠ hotelové (Kynclová, Karásková nakl. Fortuna, 2009)

Právo v podnikání

 • RYSKA R., PUŠKINOVÁ M. Právo pro střední školy. EDUKO. Poslední aktualizované vydání.