Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Výuka cizích jazyků

Kvalitní výuka cizích jazyků s důrazem na získávání praktických dovednost je jedna z hlavních priorit naší školy. Vyučuje se anglický jazyk v kombinaci s jazykem německým, španělským či francouzským.

 • Rozvíjíme zejména komunikační schopnosti studentů s ohledem na jejich budoucí profesní směřování.
 • Ve 2. cizím jazyce je osvojení řečových dovedností podpořeno zvýšenou hodinovou dotací.
 • Ve 3. a 4. ročníku vyučujeme výběrový předmět VOP tandemově v českém a anglickém jazyce.
 • Své schopnosti si mohou studenti ověřit či vylepšit v rámci mnohých zahraničních stáží a projektů:
  https://www.hsvos.cz/zahranicni-staze-a-projekty
 • Výstupní úroveň odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Směřujeme k úspěšnému složení maturitní zkoušky z jednoho či dvou cizích jazyků:
  https://www.hsvos.cz/maturitni-zkouska
 • Naši studenti opakovaně dosahují vynikajících výsledků na celostátních konverzačních soutěžích a vysoké úspěšnosti v maturitních didaktických testech z cizích jazyků.