Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

DofE Award

http://www.dofe.cz/

Celým anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International je prestižní vzdělávací program pro mládež, založený v roce 1956 britským princem Philipem, vévodou z Edinburghu. Od té doby se do něj zapojilo na 8 milionů mladých lidí ve více než 140 zemích celého světa.

Posláním programu je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti. Účastníci programu usilují o zlepšení dovednosti, pravidelně se věnují sportovní aktivitě, přispívají společnosti formou dobrovolných aktivit a společně absolvuji dobrodružnou expedici. Pro splnění zlaté úrovně se navíc účastní akce s pobytem. Konkrétní aktivity a cíle v rámci těchto sekcí si účastníci vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly inspirativní, zábavné a přínosné zároveň. Vyškolený vedoucí dohlíží na vyváženost aktivit, dosažitelnost jednotlivých cílů a soulad s mezinárodně stanovenými požadavky programu.

V programu DofE se nesoutěží mezi sebou, ale mladí lidé ve věku 14-25let překonávají  sami sebe a tím si rozšiřují své hranice. K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost. Překonání sebe sama i vlastních očekávání se pak pro mladého člověka stane tou největší odměnou. Za svou píli jsou navíc oceněni  prestižním certifikátem s mezinárodní platností, který obdrží na slavnostní ceremonii od významné osobnosti. V březnu 2013 přijel do České republiky za tímto účelem princ Edward, k předání zlatých cen došlo v Černínském paláci.

Aktuálně:

18.9.2013 HOTELOVÁ ŠKOLA SE STALA MÍSTNÍM CENTREM DofE

Hotelová škola splnila nové podmínky pro účast v programu pro mládež DofE a dne 18.9.2013 potvrdila podpisem licenční dohody své zapojení do programu DofE Hotelová škola společně s  Domem dětí a mládeže. Tato dvě místní centra se domluvila na vzájemné spolupráci. Za tímto účelem přijel do Poděbrad sám výkonný ředitel pro Českou republiku Ondřej Lochman, který pro studenty prvních ročníků prezentoval tento sebevzdělávací v prostorách posluchárny hotelové školy.

Vyškolení vedoucí v rámci programu: Jana Šimáková, Lenka Procházková Dipl. Ger.

Schůzka DofE: každé pondělí od 15 hodin v učebně 1.A

Národního setkání v Janově nad Nisou ve dnech 11.–13. října 2013 se zúčastní studentky:

Klára Holoubková, Aneta Adamcová, Tereza Štěpánová, Kamila Kozderová
Vedoucí: Jana Šimáková