Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Dne 20. 4 .2016 uspořádala studentka Hotelové školy Poděbrady VERNISÁŽ

Kristýna Saláková, studentka Hotelové školy v Poděbradech, účastnice DofE- stříbro, uskutečnila včera svůj sen... Lednová myšlenka uspořádat foto-výstavu se zhmotnila v báječnou akci, které samozřejmě předcházela také svědomitá příprava nejenom v podobě zhotovení originálních fotografií, které rozhodně stojí za to vidět. Kristýna získala při této cestě důležité informace o pořádání vernisáže, ale též o sobě a o tom, co vše je možné a co sama je schopná dokázat. Zrealizovaná výstava fotografií byla dne 20. 4. 2016 zahájena vernisáží, které se kromě členů rodiny, spolužáků a vedení školy zúčastnili i zástupci z kanceláře DofE, což je organizace, která podporuje mladé lidi v jejich nadšení a realizaci jejich vlastních osobních cílů.

Všem, kteří podpořili tuto akci, náleží poděkování... paní ředitelce Janě Podolákové, pedagogickému sboru a studentům hotelové školy, vedení programu DofE, MKS, především Martinu Šípkovi, tiskárně Pošík, salónu Donát a a v neposlední řadě Nikole Amlerové.

Celou akci provázela příjemná atmosféra, uskutečnilo se zde mnoho příjemných, někdy až dojemných setkání. Kristýně přeji mnoho dalších zrealizovaných snů... Bylo mi ctí mít na této akci úvodní slovo.

Fotografie budou k vidění ještě měsíc, a to vždy hodinu před každým divadelním představením, dále pak při mimořádných akcích, jako jsou právě začínající Dny poezie a následně našimi studenty organizovaný Majáles 29. 4. 2016.

Jana Šimáková