Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ERASMUS Malta 2024

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ Právě tento citát Henryho Forda nás uvítal v lobby jazykové školy ETI Malta, kam jsme se na jaře tohoto roku vydaly načerpat nové podněty a v duchu výše zmíněného výroku i omladit metodiku naší práce v rámci programu ERASMUS. Vzhledem k tomu, že již několik let učíme na naší škole odborné předměty 3. a 4. ročníku metodou CLIL, vybraly jsme si metodický kurz zaměřený právě tento progresivní způsob vzdělávání, který vyváženě kombinuje obsah učiva a cizojazyčné kompetence.

Dvoutýdenní pobyt zahrnoval dva na sebe navazující kurzy. V prvním, zaměřeném na teoretickou metodiku CLIL, jsme se velmi prakticky a zajímavým způsobem pod vedením výborné lektorky hlouběji seznámily s principy, postupy a očekávanými výstupy, které si CLIL klade za cíl. Následně jsme v druhém týdnu tyto poznatky prakticky využívaly při tvorbě digitálních materiálů vhodných (nejen) pro CLILové hodiny. Nutno dodat, že kromě radosti z nových poznatků jsme si také užívaly alespoň dočasnou výsadu cítit se znovu jako studentky, nechat se vést, prozkoumávat nové skutečnosti a mít na tento objevovací proces dostatek času.

Součástí každého vzdělávacího pobytu v zahraničí by samozřejmě mělo být také setkání s místní kulturou, přírodními krásami či gastronomií. Přestože na tuto část programu zbylo poměrně málo času, podařilo se nám alespoň krátce navštívit několik významných turistických cílů a ochutnat něco málo z opravdu skvělé maltské kuchyně. Nezapomenutelnými ale pro nás zůstanou zejména mnohá, byť často jen letmá setkání s místními lidmi, kteří jsou neuvěřitelně milí, přátelští a ochotní pomoci. Kdyby bylo možné přivézt z Malty jeden jediný suvenýr pro nás všechny, byl by to nehmotný dárek právě této klidné laskavosti, které se nám v našem stresem překypujícím prostředí nedostává.

Maltská ETI splnila, ba v mnohém i předčila naše očekávání jak náplní obou kurzů, tak přátelským přístupem všech zaměstnanců a přímo rodinným prostředím, které v této škole panuje. Těšíme se, že nové poznatky, které budeme sdílet s našimi kolegy, nás budou inspirovat a posouvat dále v naší práci.

Mgr. Jana Jeřábková, Mgr. Lenka Svobodová