Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Projekt ERASMUS plus 2024 na Maltě podruhé

Od 10. do 21. června jsem se účastnila dvoutýdenního kurzu na téma Metody a použití informačních technologií v tzv. CLILu v rámci projektu ERASMUS plus na škole ETI St. Julian neboli San Giljan na Maltě stejně jako v únoru kolegyně Jana Jeřábková a Lenka Svobodová. Učila jsem se průměrně 8,5 h denně ve skupince (exkluzivně) čtyř středoškolských učitelek, kromě České republiky přiletěly z Kypru, z Polska a Maďarska.  Jsou zde však i pedagogové a studenti z Německa a Francie. Ve škole a ve městě vládne multikulturní, mnohonárodnostní a mezigenerační prostředí. První týden jsme musely završit projektem na zvolené téma (moje téma bylo Jak začít podnikat), který musel splňovat zásady CLILu. Druhý týden musel být tento projekt rozšířen o tzv. CLILstore, což znamenalo použít různé aplikace vhodné pro vzdělávání na středních školách. Osvěžila jsem své znalosti angličtiny a naučila se některé anglické termíny používané v ICT.

O víkendu jsem navštívila hlavní město Maltské republiky Vallettu a její okolí a ostrov Gozo s památkou, která je i na Seznamu UNESCO a je starší než egyptské pyramidy a anglický Stonehange. Ochutnala jsem něco i ze středomořské či spíše maltské kuchyně, která se zakládá především na rybách. Národní pokrm je však nečekaně králík. Domluvila jsem si také exkurzi v jednom z tamních pětihvězdičkových hotelů, a sice St George´s Bay,  patřící k maltské  a nyní mezinárodní značce Corinthia. K mému překvapení mne provázela asistentka obchodní manažerky pocházející z České republiky.

Metody a aplikace, s kterými nás zdejší školitelé seznamovali a které jsme si procvičovaly samy i vzájemně, se dají využít jak při výuce cizích jazyků, tak v jiných předmětech. Podělím se o ně se svými ekonomickými kolegyněmi v přípravném srpnovém týdnu.

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.