Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Projekt mobilit Erasmus+ KA1

2017-1-CZ01-KA102-035006

Září 2017 - listopad 2018

Název projektu "Svět v pohybu" (World in Motion) reaguje na současnou situaci na evropském trhu práce. Ten upřednostňuje pracovníky s praktickou zkušeností již v přípravné fázi, tedy studiu. Pokud odborné vzdělání vyžaduje praktické dovednosti, které nejsou dostupné na místním trhu práce, je potřeba za nimi cestovat, jmenovitě do Německa a Francie. Projekt představuje celkem 5 mobilit pro studenty (+1 doprovázejícího učitele) do Německa (Aachen) a dvakrát 4 mobility (+1 doprovázejícího učitele) do Francie (Nantes, Brens)

Projekt si klade za cíl

  • získat a rozvíjet nové kompetence prostřednictvím mobilit u partnerských organizací
  • zatraktivnit profil absolventa mobility pro trh práce
  • prostřednictvím projektových mobilit podporovat odborné vzdělávání teoretické i praktické
  • posílit provázanost odborné výuky a světa práce
  • na základě výsledků projektu zaměřovat odbornou výuku dle potřeb trhu práce
  • zlepšovat komunikaci v jazyce hostitelské země (němčina, francouzština)