Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Přednáška o hotelové lodi Florentina

Dne 30. listopadu 2021 se konala pro žáky 4. ročníků oboru Hotel Management přednáška o jediné české hotelové lodi Florentina.

Ing. Jan Hamza a kpt. Jiří Mikota nám nejprve řekli něco o sobě, jak se poznali, jak vznikl projekt Florentina, jak vypadá provoz lodi a jakou mají obrovskou výhodu, že jsou jedinou lodí pod českou vlajkou, která takové typy plaveb v ČR dělá. Dozvěděli jsme se, jak loď získali, jak ji přestavěli z původního postkomunistického stylu do mnohem luxusnější stávající podoby a jak loď převáželi tři týdny z Dunaje na Vltavu do Čech.

Jejich prvotní myšlenkou bylo poskytování různých typů služeb, např. cyklovýletů. Měli v úmyslu jezdit po Labi, podél něhož jsou krásné cyklotrasy, zastavovat na různých místech a pořádat výlety po okolí na kole a v noci odplout na jiné místo. Nakonec zůstali pouze u většinou týdenních výletů s hotelovou lodí po okolí. Nejčastěji jezdí v trojúhelníku Praha-Litoměřice-Poděbrady a zpět, ale občas vyrazí i do Ústí nad Labem.

Na závěr přednášky jsme mohli položit předem připravené otázky.

Moc bych chtěl poděkovat panu Ing. Janu Hamzovi a kpt. Jiřímu Mikotovi za skvělou a přínosnou prezentaci pro nás, žáky 4. ročníků. Bylo to opravdu super.

Matyáš Kratochvíl 4.D