Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Certifikované zkoušky z angličtiny aneb Nebojme se PET ani FCE

V lednu letošního roku naše škola ve spolupráci s British Council Praha zorganizovala pro studenty čtvrtého ročníku jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni B1 (PET).  42 odvážných maturantů, tedy více než třetina ročníku, skládalo zkoušku v domácím prostředí přímo v budově školy, zatímco tři jejich spolužáci aspirující na vyšší úroveň B2 (FCE) přistoupili ke zkoušce na místním gymnáziu.  A jak se jim dařilo?

Jedním slovem: Výborně! Všichni byli úspěšní, ba co více, 22 studentů přihlášených na PET dosáhlo vyšší úrovně B2 (FCE) a tato lichotivá informace se objeví i na jejich certifikátu.  Všem kandidátům tedy srdečně blahopřejeme! Navíc, a to je jistě příjemným bonusem, si certifikátem mohou nahradit profilovou část maturity, zbývá jim tedy napsat pouze didaktický test, který je svým obsahem i náročností pro absolventa PET už jen příjemnou oddychovou aktivitou.

Zároveň moc děkuji vám, milé kolegyně a kolegové angličtináři. Bez vašeho nadšení, motivace, každodenní práce a nepolevujícího úsilí, díky nimž posouváte znalosti studentů k vyšším metám, bychom nikdy takto pěkného výsledku nedosáhli. A ruku na srdce, milí čtvrťáci, poděkoval někdo z vás svému učiteli za přípravu? Věřte, že práce, kterou vyučující cizích jazyků na naší škole odvádějí, je vysoce nadstandardní. Neměli bychom ji vnímat jako samozřejmost, ale jako něco, čeho si vážíme a co zasluhuje ocenění. Nezapomínejme na to.

Závěrem se obracím na vás, milí třeťáci. Vydáte se ve stopách svých starších spolužáků a přijmete tuto výzvu pro další školní rok? Za své kolegy i za sebe vám slibuji, že vás ze všech sil podpoříme. Pojďme znovu do toho a nebojme se zkoušek!  Tedy alespoň těch z angličtiny.

Mgr. Jana Jeřábková