Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Oznámení o konání stávky

Pedagogičtí zaměstnanci HŠ Poděbrady se rozhodli připojit k výstražné stávce.

Naše důvody jsou následující:

Vyjádření solidarity s nepedagogickými zaměstnanci školy, kterým hrozí pokles platů.

Nesouhlas s navrženým snížením počtu vyučovaných hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; znamenalo by to např.:

  • podstatné snížení kvality výuky,
  • snížení počtu týdenních vyučovaných hodin o 15 %, což představuje snížení školního vzdělávacího programu o 132 hodin týdně,
  • omezení vyučování v dělených třídách, které dává větší prostor pro procvičování a individuální vysvětlování (např. v matematice, českém jazyce, cizích jazycích a účetnictví),
  • zrušení/omezení výuky volitelných předmětů a s tím spojené tandemové výuky,
  • ukončení moderních metod a forem vyučování (např. ukončení výuky volitelných předmětů metodami CLIL se zapojením vyučujících anglického jazyka do odborných volitelných předmětů),
  • ukončení řady aktivit projektového vyučování, o propuštění / snížení počtu vyučujících asi o 4, o nekoncepční zásahy do fungujícího vzdělávacího systému.

Stávka bude probíhat v pondělí 27.11.2023 po celou dobu běžného vyučování (od 8:00 do 15:00).

  • Škola bude uzavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
  • Školní restaurace bude uzavřena.
  • V případě dosažení dohody mezi MŠMT a zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.