Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník

21. 04. 2021

Od pondělí 26. dubna 2021 se na základě usnesení vlády č. 393 realizují intenzivní kurzy praktického vyučování jako prezenční praktická výuka TOS pro třídy druhého ročníku.

V prvním týdnu proběhne tento kurz dle rozvrhu:

  • v pondělí 26. 4. pro skupiny 2.A1 a 2.A2,
  • v úterý 27. 4. pro skupiny 2.B1 a 2.B2,
  • ve středu 28. 4. pro skupiny 2.C1 a 2.C2,
  • ve čtvrtek 29. 4. pro skupiny 2.D1 a 2.D2.

V dalším týdnu začne v pondělí třídou 2.D a v následujících dnech třídy A až C, dále bude vždy pokračovat střídání tříd v jednotlivých dnech týdenního rozvrhu, tak aby třídě odpadl pokaždé jiný den rozvrhu distančního vyučování.

Prezenční výuka je žákům umožněna za dodržení povinných podmínek, kterými jsou:

  • Povinné testování dle platného mimořádného opatření MZDR z 6. dubna 2021.
  • Povinné nošení ochranného prostředku respirátor (FFP2, KN 95 a obdobné prostředky naplňující ČSN EN 14683+AC) ve všech vnitřních prostorách.
  • Zachování homogenity skupin, nesetkávání žáků různých skupin.
  • Hygienická a úklidová opatření dle platného doporučení MŠMT (dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů, větrání).
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny včetně rozestupů.
  • Zákaz vstupu třetích osob do budovy.

Prezenční kurz praktické výuky probíhá od 8:30 do 14:30 s přestávkou na oběd (S1: 11:30 – 12:00, S2: 12:00 – 12:30) v odborných učebnách TOS 1 a TOS 2.

Žáci se nejprve dostaví do učebny určené k povinnému testování (S1: č. 108, S2: č. 107), které začne vždy v 8:00 hodin. Netestují se žáci, kteří zde doloží potvrzení zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (který není starší než 48 hodin) nebo o prodělaném onemocnění COVID-19, když od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Vstup do budovy školy a/nebo do učebny je žákům umožněn od 7:45 hodin.

Do prezenčního kurzu praktické výuky se žáci dostaví v profesním oblečení pro obsluhu včetně obuvi a jmenovky (a respirátoru).

V den konání kurzu mohou žáci objednat oběd ve školní jídelně, žáci ubytovaní v DM mohou být ubytováni za podmínek stanovených mimořádným doporučením MŠMT, včetně povinného testování bezprostředně po příjezdu na DM.

Další informace a podrobnosti budou žákům sdělovány v průběhu konání kurzů.

V Poděbradech 21. dubna 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka