Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

COVID-19 a NUTNÁ OPATŘENÍ od září 2021

  • Zodpovědné chování všech (vůči sobě a svému zdraví a vůči svému okolí).
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Ochrana úst a nosu respirátorem – dle aktuálně platného opatření MZDR: při vstupu do budovy a ve společných prostorách.
  • Mytí a dezinfekce rukou.
  • Rozestupy – dodržování odstupů min. 1,5-2 m všude, kde je to možné.
  • Větrání.
  • Úklid – podle mimořádného standardu úklidu vyhlášeného ředitelkou školy.
  • Testování – screeningové testování dle Opatření MZDR 6. 9. a 9. 9. 2021.

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE PŘED ONEMOCNĚNÍM SEBE I SVÉ OKOLÍ.

V Poděbradech 1. 9. 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka