Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Prezenční výuka ve škole od 24. 5. 2021

17. 05. 2021

Od pondělí 24. května 2021 připravujeme vyučování ve škole a těšíme se na osobní setkávání ve třídách I., II. a III. ročníku.

Prezenční výuka je žákům umožněna za dodržení povinných podmínek, kterými jsou:

 • povinné testování dle platného mimořádného opatření MZDR,
 • povinné nošení ochranného prostředku respirátor (FFP2, KN 95 a obdobné prostředky naplňující ČSN EN 14683+AC) ve všech vnitřních prostorách,
 • hygienická a úklidová opatření dle platného doporučení MŠMT (dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů, větrání),
 • dodržování zásad osobní a provozní hygieny včetně rozestupů,
 • zákaz vstupu třetích osob do budovy.

V pondělí 24. 5. v 8:00 zahájíme pobyt ve škole třídnickými hodinami, ve kterých nejprve musí proběhnout povinné testování.

 • Netestují se žáci, kteří zde doloží potvrzení zdravotnického zařízení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (který není starší než 72 hodin), nebo o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (který není starší 7 dnů), nebo o prodělaném onemocnění COVID-19, když od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Potvrzení lze předložit v listinné nebo elektronické podobě.
 • Vstup do budovy školy a/nebo do učebny je žákům umožněn od 7:45 hodin.
 • Do prezenční výuky se žáci dostaví ve standardním dress code pro teoretickou nebo praktickou výuku, včetně jmenovky a respirátoru.
 • Žákům bude poskytováno stravování ve školní jídelně dle provedených objednávek, žáci ubytovaní v DM se ubytují za podmínek stanovených mimořádným doporučením MŠMT, včetně povinného testování bezprostředně po příjezdu na DM.
 • V pondělí 24. 5. a v úterý 25. 5. se zároveň kromě výuky realizují didaktické testy společné části maturitní zkoušky.
 • V úterý 25. 5. začne prezenční výuka v 10:00 hodin.

V Poděbradech 17. května 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka

Hygienická nařízení se mohou změnit podle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.