Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Tulipánování

V úterý 18. 10. 2022 jsme v rámci projektu 72 hodin vysázeli s paní učitelkou Valentovou cibulky tulipánů. K „základu“ našeho stálého sázecího týmu se ale přidaly i žákyně prvního ročníku, a tak se nás nakonec sešlo kolem deseti.

K dispozici jsme měli 1000 cibulek, ale ve finále byla zasazena asi polovina.

Rozdělili jsme se do dvou skupinek a každá si vzala na starost jeden úsek. Druháci, třeťáci a Filip, který nám pomáhal kopat, zasadili cibulky kolem památníku Karla Hampla u Café Ritual. Studenti z prvního ročníku s paní Valentovou mezitím vytvořili tulipánové záhonky naproti u tújí.

Během práce kolem nás prošli i dva pamětníci, kteří se s paní učitelkou dali do řeči, protože pana Hampla znali osobně.

Celá akce se i přes trochu nepříznivé počasí povedla a zbylé tulipány vysázíme 8. listopadu. Pak už se jen budeme těšit, až na jaře celá ulice rozkvete barvami.

Eliška Sýkorová 3.D