Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Hotelovka na Hradě

V úterý 12. března 2019 jsme se vydali na Pražský hrad. Byli jsme pozváni, abychom obsluhovali pana prezidenta a jeho hosty – prezidenty Slovenska, Maďarska a Polska, při slavnostním obědě v rámci oslav 20. výročí vstoupení České republiky do NATO. Této akce se zúčastnili vybraní žáci prvních ročníků.

Ráno jsme se všichni sešli u autobusu a v doprovodu paní učitelky Evy Krátké jsme se vydali na cestu. Na Hradě na nás už čekaly spousty policistů a bezpečnostních kontrol, které jsme všichni zdárně absolvovali. Když jsme se převlékli, vyrazili jsme dlouhými chodbami staré budovy Hradu do Hudebního salonu, kde byly už přípravy v plném proudu. Personál byl velmi milý a vstřícný, a tak nám šlo prostírání rychle od ruky. Poté jsme byli rozděleni na jednotlivé úseky a probíhal nácvik samotné obsluhy. Protože to byla pro většinu z nás první velká akce, nevyhnuli jsme se velkému stresu, kterým pro většinu bylo glošování, překládání a servis nápojů. Jsme přece jenom v prvním ročníku a tyto dovednosti se budeme ve škole teprve učit a zdokonalovat je. Následoval náš oběd v hradní personální jídelně a pak už samotná obsluha.

V 12:45 se otevřely dveře sálu a začali se scházet přední političtí představitelé jednotlivých států. Mohli jsme zde zahlédnout a pak obsluhovat prezidenty, premiéry, ministry i velvyslance. Svou přítomností akci poctila i bývalá ministryně zahraniční USA paní Madeleine Albrightová. Nakonec přišli i všichni čtyři prezidenti. Celý oběd začal proslovem pana Miloše Zemana. Následovala obsluha. I přes náš velký stres z tak odpovědné a odborně náročné práce, jsme vše úspěšně zvládli, dokonce i glošování, a to díky trpělivému přístupu naší paní učitelky a veškerého hradního personálu. Po skončení oběda a odchodu všech hostů jsme museli ještě uklidit a vrátit salon do původního stavu. Pak už jsme se jen rozloučili, převlékli a někdy v 15:30 jsme opouštěli prostory Hradu zcela vyčerpaní, ale šťastní a obohacení o první velkou gastronomickou akci v našem životě, kterou jsme zvládli na jedničku s hvězdičkou (podle vyjádření vedení hradního servisu).

Pro všechny z nás to byla zajímavá a užitečná zkušenost, ale hlavně možnost udělat dobrý dojem nejen na učitele a vedení, ale také na hradní personál a veřejnost obecně. Moc si vážíme toho, že jsme byli vybráni zrovna my, a už teď se těšíme na naše další cateringové akce.

Pavlína Urbánková, 1.B