Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Ústní maturitní zkouška z cizích jazyků

Ústní zkouška profilová

K ústní profilové maturitní zkoušce si žák vylosuje zadání – pracovní list se čtyřmi dílčími úkoly, které budou vycházet vždy z jednoho tématu.

Témata profilové zkoušky z cizího jazyka:

 1. Denní jídla
 2. Česká kuchyně
 3. Německá/anglická/francouzská/španělská kuchyně
 4. Zdravý životní styl, životní prostředí
 5. Nápoje
 6. Reálie I (Rakousko / USA / Belgie / Mexiko)
 7. Doprava, cestování
 8. Hotel a hotelové služby
 9. Poděbrady
 10. Naše škola, hotel Junior
 11. Moje praxe a hotelový personál
 12. Česká republika
 13. Reálie II (Německo / UK, Irsko / Francie / Španělsko)
 14. Lázeňství
 15. Praha
 16. Reálie III (Švýcarsko / Kanada, Austrálie / Švýcarsko, Kanada / Hispanoamerika)
 17. Cestovní kancelář, práce průvodce
 18. Volnočasové aktivity
 19. Moje město
 20. Mezilidské vztahy a komunikace

Schváleno předmětovou komisí cizích jazyků 31. 8. 2020

Podmínky profilové maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)


NAHRAZOVÁNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

V souladu s § 81 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:

(7) Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Profilovou (školní) maturitní zkoušku z cizího jazyka nemusí skládat žák, který získá z tohoto jazyka mezinárodní certifikát dokládající jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 nebo úrovni vyšší.

MŠMT každoročně vydává seznam všech konkrétních mezinárodních certifikátů z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, které lze uznat místo profilové maturitní zkoušky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

V protokolu a na maturitním vysvědčení se u příslušné zkoušky uvádí místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška potom není součástí celkového hodnocení (není zahrnuta do průměru známek z maturitní zkoušky), tj. zda žák prospěl nebo prospěl s vyznamenáním. Ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky je přílohou maturitního protokolu.

Pokud žák napíše školní pretestaci z cizího jazyka s úspěšností kolem osmdesáti procent nebo lépe, dá se předpokládat, že zvládne písemné testování i ústní část u mezinárodní zkoušky. O přihlašování u institucí, které tyto zkoušky organizují, o  poplatcích i o termínech se žáci školy mohou informovat u svých jazykových vyučujících, nebo na webu institucí, které mezinárodní zkoušky pořádají.

Kromě toho, že úspěšným držitelům mezinárodního certifikátu ubude starost s  jednou maturitní zkouškou, obdrží za tento certifikát také body navíc v  přijímacím řízení našich vysokých škol. Certifikát úrovně B1 bývá  vyžadován v  zahraničí pro běžné pracovní zařazení v oboru, certifikát B2 je nutnou podmínkou pro studium na zahraničních vysokých školách.