Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Maturitní témata z matematiky

Školní rok 2022–2023

1. Mocniny a odmocniny
2. Algebraické výrazy
3. Lineární funkce, vlastnosti, graf
4. Lineární rovnice a jejich soustavy
5. Lineární nerovnice a jejich soustavy
6. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
7. Kvadratická funkce, vlastnosti, graf
8. Kvadratická rovnice a nerovnice
9. Logaritmická funkce a rovnice, vlastnosti, graf
10. Exponenciální funkce a rovnice, vlastnosti, graf
11. Goniometrické funkce, vlastnosti, graf
12. Úprava goniometrických výrazů, goniometrické rovnice
13. Trigonometrie obecného trojúhelníku
14. Povrchy a objemy těles
15. Aritmetická posloupnost
16. Geometrická posloupnost
17. Kombinatorika bez opakování
18. Faktoriály a kombinační čísla a jejich rovnice
19. Pravděpodobnost
20. Komplexní čísla – algebraický tvar
21. Komplexní čísla – goniometrický tvar
22. Binomická a Moivreova věta
23. Analytická geometrie v rovině – bod a vektor
24. Analytická geometrie v rovině – přímka a vzájemná poloha přímek
25. Analytická geometrie v rovině – kružnice

Schváleno na schůzi předmětové komise MAT-PSP dne 29. srpna 2022

Podmínky profilové maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)