Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

POČ – Praktická odborná část

Praktická odborná část zahrnuje vypracování písemné maturitní práce a její obhajobu před zkušební maturitní komisí.

Podmínky profilové maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)

Praktická odborná část – Hotel Management
Praktická odborná část – Hotel Management

Pokyny k maturitní práci – školní rok 2023/2024 – zaměření HM

Praktická odborná část – Tourism Management
Praktická odborná část – Tourism Management

Pokyny k maturitní práci – školní rok 2023/2024 – zaměření TM

Praktická odborná část – Event Management
Praktická odborná část – Event Management

Pokyny k maturitní práci – školní rok 2023/2024 – zaměření EM