Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Hospitál Kuks

Dne 6. září jsme se vydali se třídou 2.D na exkurzi, abychom na vlastní oči viděli „perlu českého baroka“ - hospitál Kuks.

Hlavní prohlídkový okruh nás zavedl do vnitřních prostor kukského špitálu, mj. do bývalého hlavního nemocničního sálu, kostela Nejsvětější Trojice, sakristie a barokní lékárny U Granátového jablka. Obdivovali jsme podobizny rodu Šporků i největší galerii barokní plastiky pod širým nebem – sochy alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou přilehlé zahrady a návštěvou bylinkového krámku, ze kterého jsme si přivezli voňavé dobroty.

Děkujeme paní učitelce Roubíčkové a Zemanové, že nám umožnily spojit si teorii s praxí. Odteď už budeme rysy baroka sypat z rukávu!

Třída 2.A