Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Za poznáním do Prahy po Královské cestě

Naše průvodce opět čekala další zkouška, a to provést své spolužáky po Praze, konkrétněji po Královské cestě.

Prohlídka začala ve čtvrtek 26. května 2022 před Hlavním nádražím u sochy pana prezidenta Wilsona. Připomněli jsme si i Nicholase Wintona, kterému je na nádraží věnován pomník za to, že zachránil 669 převážně židovských dětí a dal jim tak novou šanci na život.

Po cestě jsme navštívili jednu z nejmladších synagog v Praze, a to Jubilejní, a také jsme se zastavili před Českou národní bankou.

Postupně jsme se dostali až k Prašné bráně, kterou začíná Královská cesta, trasa, jíž projížděli nastávající králové ke korunovaci odehrávající se v katedrále svatého Víta.

Následně jsme dorazili i na známé Staroměstské náměstí, na kterém se nachází Týnský chrám nebo i Staroměstská radnice s Orlojem, který vytvořil Mikuláš z Kadaně. Zahlédli jsme i dům U Minuty, kde bydlel spisovatel Franz Kafka se svojí rodinou.

Po Karlově mostě jsme se dostali na Malostranské náměstí, kde jsme se po půlhodinové pauze opět sešli a vyšlapali pořádný kopec až nahoru k Hradu. Tam jsme dokonce zahlédli slavnostní výměnu stráží a hádám, že většina z nás to viděla poprvé v životě.

Jakmile jsme prošli bezpečnostním rámem, podívali jsme se po nádvořích Hradu. Na jednom z nich se nalézal i Svatovítský chrám, který jsme si zevnitř prohlédli a vyfotili.

Celá prohlídka byla završena u Starých zámeckých schodů, odkud jsme všichni seběhli na metro.

Klára Sedláčková, 3.B