Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Prohlídka Židovského města

Víte, jaké krásy vlastně skrývá Židovské město v Praze?

Právě na ně se naše třídy vydaly podívat. Naše cesta započala na náměstí Franze Kafky.

Franz Kafka byl jeden z nejznámějších spisovatelů židovského původu. I přes to, že byl Němec, bydlel v Praze a na domě, ve kterém kdysi žil, je dnes jeho busta. Po precizním výkladu průvodců Tourism Managementu jsme se vydali k dalšímu bodu naší cesty.

Tím byl takzvaný Idiom v Městské knihovně Praha. Jedná se o sloup postavený z 8000 knih, zakončený z každé strany zrcadlem. Ne každý o Idiomu ví. Pro Čechy není až tak známý, ale turisté do Prahy kolikrát jezdí jen kvůli němu. Objevil se totiž v průvodci Lonely Planet, a tím se stal pro cizince častou zastávkou při prohlídkách Prahy.

Poté, co jsme se pokochali nádherou Idiomu a navštívili např. Maiselovu synagogu, jsme se přesunuli do Židovské čtvrti zvané Josefov. Zde jsme se zastavili u místního hřbitova. Věděli jste, že Židé místo květin pokládají na hroby kamínky? Hřbitov v Josefově je také specifický svým tvarem. Je totiž do kopce. To způsobil nedostatek místa a vrstvení těl na sebe.

Před procházkou po Pařížské ulici jsme si ještě pověděli o rabínu Lowovi a jeho Golemovi u Staronové synagogy a následně měli rozchod na Staroměstském náměstí. Zde někteří zavítali na vánoční trhy nebo se šli ohřát do Skautského institutu.

Cestou k Národnímu divadlu jsme se zastavili u sochy Viselce od Davida Černého znázorňující Sigmunda Freuda. Nesměla chybět ani Betlémská kaple. Na jejím boku se totiž nachází pomník Mistra Jana Husa, připomínající šest set let od jeho upálení.

Na závěr na nás čekala komentovaná prohlídka Národního divadla. Umožnila nám projít divadlo od základních kamenů až po střechu. Podívali jsme se i na Novou scénu, kde sídlí slavná Laterna Magika. O kousek dál jsme šli nahlédnout do Drnu a celou naši exkurzi jsme zakončili u pomníku Sametové revoluce 17. listopadu.

Adéla Matějková 3.D