Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Vyšehradské toulky

Ve čtvrtek 13. října 2022 se třídy 3. B a 3. A vydaly v rámci hodin literatury a průvodcovství na exkurzi na pražský Vyšehrad. Sešli jsme se u Kongresového centra, kde začal i náš průvodcovský výklad. Dozvěděli jsme se něco o Kongresovém centru samotném, ale i o pražských Nuslích, pověstech vážících se k nuselskému mostu a hotelu Corinthia. Odtud jsme pokračovali směrem k vyšehradským hradbám. Šli jsme okolo nejstarší pražské rotundy svatého Martina, o které nám naši spolužáci přečetli edukativní panel.

Naše hlavní destinace byl však vyšehradský hřbitov se Slavínem vedle basiliky svatého Petra a Pavla. Kdo chtěl, mohl se podívat i dovnitř kostela, většina z nás alespoň nakoukla do dveří. Hřbitov je od 19. století národním pohřebištěm a jsou zde pochované významné české osobnosti a jejich rodiny. Na východní straně hřbitova se nachází zmíněný Slavín, který nás nejvíce zajímal. Jsou zde pohřbeny jedny z nejvýznamnějších českých osobností, jako je Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Alfons Mucha a mnoho dalších.

Celý den nám počasí přálo a my si mohli užít teplé podzimní sluníčko. Exkurzi jsme si velmi užili a dozvěděli se něco nového o české historii.

Nela Miláčková, 3.B