Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Praxe v Ratibořicích

Ve třetím ročníku se žáci musí zúčastnit povinné provozní praxe, která se zpravidla odehrává v hotelových zařízeních. Nám se naskytla možnost mít praxi jako průvodci v Ratibořicích na zámku. Nejdříve jsme nevěděli, jestli to máme zkusit, ale když jsme zjistili, že praxe v Ratibořicích je o týden kratší než provozní praxe, šli jsme do toho. Praxe v Ratibořicích spočívá v provádění po ratibořickém zámku, ve kterém žila Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská, kterou většina lidí může znát z románu Babička jako paní kněžnu. První tři dny byly docela těžké, protože jsme byli hodně nervózní, ale potom jsme se text naučili už velice dobře a nervozita z nás opadla. Provádění na zámku nám dalo spousty nových znalostí a zkušeností. Naučili jsme se souvisle mluvit před veřejností, což se nám určitě bude hodit. A komu by se nelíbilo bydlet po dobu praxe na zámku?

Andrea Bulíčková, 3.C

Praxe v RatibořicíchPraxe v Ratibořicích