Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ROP STŘEDNÍ ČECHY

Středočeský kraj

A opět je tu ROAD TRIP…

V pátek 8. června 2012 jsme se zúčastnili 1. jízdy parním vláčkem v rámci II. ročníku projektu ROAD TRIP. Naším cílem byla Příbram, kde jsme navštívili Hornický skanzen v Březových Horách a Památník Vojna.

V Hornickém skanzenu jsme si z bezpečnostních důvodů nasadili přilby a někteří z nás dostali i baterky, abychom si mohli ve štolách svítit na cestu. Na každém kroku jsme se přesvědčovali, že práce horníků ve stísněných prostorách byla skutečně nadlidská a velmi často i životu nebezpečná. 

Potom jsme se přesunuli na korbě vojenského náklaďáku do Památníku Vojna. Poobědvali jsme výborný guláš z „ešusů“ a potom jsme prošli prostorami pracovního tábora, který byl určen pro politické vězně.

Po prohlídce jsme opět nasedli na korbu náklaďáku a odjeli na vlakové nádraží, odtud jsme „vyrazili“ směr Praha.

Další akce ROAD TRIPU proběhne v prvním týdnu nového školního roku 2012/2013. Naším cílem bude tentokrát Dobříš.

Ing. Eva Karásková, Ing. Jaroslava Kynclová