Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ROP STŘEDNÍ ČECHY

Středočeský kraj

Křivoklát a Karlštejn

aneb ROAD TRIP počtvrté

30. září 2011 opět vyjel v rámci projektu „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“ historický vlak tažený parní lokomotivou. Tentokrát vyrazil ve směru Praha – Křivoklát – Karlštejn, tedy na jedny z nejkrásnějších hradů Česka.

V ranních hodinách se naše skupina, skládající se ze studentů zajímajících se o průvodcovskou činnost a paní učitelek Evy Karáskové a Jaroslavy Kynclové, sešla na Smíchovském nádraží v Praze, kde na nás již čekal výše zmíněný parní vláček. Dobovou atmosféru dokreslovali i průvodci oděni v historických kostýmech, kteří nám sdělovali zajímavosti v průběhu celého dne.

Naší první cílovou destinací byl hrad Křivoklát, kde pro nás byl přichystán bohatý program. Aby byla „dobovost“ úplná, každé skupině bylo přiděleno jméno některého z vládnoucích rodů. My jsme byli Habsburkové a jako první jsme si mohli prohlédnout hrad s paní průvodkyní, jež nám přiblížila nejen jeho historii, ale ukázala i tehdejší vězení a hladomornu, která kdyby byla v dnešní době alespoň z půlky tak drsná jako byla dříve, kriminalita by jistě klesla rychlostí světla.

A co takhle poobědvat na hradě? Řekli jsme si: „No komu se asi co poštěstí…“ Ale byli jsme mile překvapeni, když nám byly podávány speciality hradních kuchařů v podobě polévky, hlavního jídla a dezertu. Po dobrém obědě jsme měli možnost vyzkoušet si střelbu z kuše, vyrazit si mince a dozvědět se něco o mučicích nástrojích, které si mohli ti nejodvážnější z nás i vyzkoušet. A kdo že si troufl? Právě naše paní učitelky! Po zábavném programu na Křivoklátě jsme se opět přemístili na tamní nádraží a pokračovali v cestě naším parním vláčkem směr Karlštejn. Každý ví, že tento hrad je opředen mnoha pověstmi, a proto jsme se těšili, že se dozvíme, kolik z nich je pravdivých.

Po příjezdu do stanice Karlštejn na nás již čekaly kočáry tažené koňmi, a tak jsme se skoro jako pážata nechali vyvést až na vrchol kopce, k samotnému hradu, který již z dálky majestátně vyhlížel do okolí.

Jelikož už se den blížil ke konci, na nic jsme nečekali a následovali slečnu průvodkyni a bystře poslouchali její záživný výklad zejména o Karlovi IV., jeho dětství, manželkách, sídlech Lucemburků a poté o samotném hradu, který jsme křížem krážem prošli. Jednou z největších atrakcí byla replika korunovačních klenotů, které od originálu pozná jen odborník.

Po zajímavé přednášce a prohlídce jsme se vydali na cestu zpět nejprve kočárem a poté „naším“ vláčkem. Exkurze končila zase na Smíchovském nádraží, kde jsme s nadšením zhodnotili uplynulý den, rozloučili se a rozjeli se do svých domovů.

Veronika Dohnalová, 3. A