Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ROP STŘEDNÍ ČECHY

Středočeský kraj

 

 

Třetí „parní jízda“ ROAD TRIPU II.

Na již třetí „parní jízdu“ v rámci projektu Propagace turistických destinací – ROAD TRIP II. jsme se vydali v pátek 7. září 2012. Tentokrát na nás historický vlak čekal ve stanici Praha-Vršovice. Cílem naší cesty byl rokokový zámek Dobříš, jehož majitelem je rodina Colloredo – Mannsfeld.

První zastávka byla ve Vraném nad Vltavou, kde proběhl odborný seminář na téma „Pára“. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o využití páry v dopravě a to nejen železniční, ale i vodní. Po malém občerstvení přímo v salónním voze historického vlaku jsme pokračovali do stanice Dobříš, kde na nás čekaly nablýskané historické automobily. Ty nás dopravily k zámku, kde byl pro nás připraven bohatý program, včetně jeho prohlídky, oběda v Zrcadlovém sále a zejména orientačního běhu o ceny pro studenty. Čtrnáct úkolů a otázek z historie i současnosti zámku, Dobříše a Vraného nad Vltavou nejlépe zvládlo družstvo z naší „hotelovky“.

Den zalitý sluncem rychle utekl. Historické automobily nás odvezly zpět k vlaku a před námi byla už jen cesta do Prahy a pak domů.

Na poslední „parní jízdu“ se chystáme na konci září. Tentokrát naším cílem bude Mladá Boleslav.

Ing. Jaroslava Kynclová, Ing. Eva Karásková