Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Zimní zájmové činnosti na domově mládeže

V lednu proběhlo promítání společensko-politické debaty studentů z roku 2018, večerní sportování v tělocvičně, promítání filmu AVATAR 2 v Zámeckém biografu či přesazování pokojových rostlin v klubovně DM.

V únoru se studenti zúčastnili promítání záznamu maturitního plesu z roku 2018, individuálního cvičení ve školní posilovně a zpívání v domově důchodců LUXOR.

Dne 27.2. se 20 studentů vydá do divadla Studio DVA divadlo na představení „DNA“ v hlavních rolích s Boleslavem Polívkou a Annou Polívkovou.

Veronika Skalická III. C