Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Hotelovka znovu pomáhá zubří rezervaci

I nadále pokračujeme v pomáhání ostatním. Tentokrát jsme si vybrali přírodní rezervaci v Milovicích. Během školního roku se na naší škole uskutečnila sbírka na Domově mládeže, na které se nám podařilo vybral částku 729 Kč. Na School Food Festivalu jsme prodávali léčivé i okrasné rostliny, které měly velký úspěch, a podařilo se nám získat 1 421 Kč, tedy dohromady neskutečných 2 150 Kč.  Moc děkujeme všem, co přispěli na kopytníky a jejich chov.

Tato rezervace léčí nemocnou krajinu pomocí velkých kopytníků. Nachází se zde tři klíčové druhy kopytníků, což jsou zubři, divocí koně a pratuři.  Bez divokých koní by lukám bohatým na ohrožené druhy motýlů, ptáků a další druhy živočichů hrozil zánik. Zubr je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy. Stádo praturů v Milovicích je první ve střední a východní Evropě.

Bez velkých kopytníků dochází k zarůstání stepí a otevřené krajiny konkurenčně silnými rostlinami. Pastva velkých kopytníků pomáhá obnovovat půdu a vracet do ní organickou hmotu. Tím pomáhá vázat v půdě uhlík a zároveň zadržovat v krajině vodu při přívalových deštích. Všechny tyto věci jsou nesmírně důležité pro svět sužovaný klimatickými změnami.

Eliška Kuberová, 1.B