Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Hotelovka dělá Poděbrady krásnější

Vedle vysoké koncentrace sličných mladých tváří a upravené budovy školy a školního hotelu Junior přispívá Hotelovka také svými četnými aktivitami k tomu, že je naše město stále krásnější.:-)

Dokladem toho jsou i naše nové dva ekoprojekty.

Po medovém přivítání jara prvním ročníkem vstoupili studenti druhého ročníku do jara velmi pracovně. V tzv. Levandulovém a Růžovém projektu spojili tematiku Dne Země s akcí města Jom ha-šoa (veřejné čtení jmen obětí holocaustu ve městech ČR).

U památníku poděbradským židovským spoluobčanům vysadili nejprve spolu s prvňáčky ZŠ Václava Havla 50 levandulí, aby pak 2. května sami pokračovali na stejném místě a za účasti představitelů města a poděbradské veřejnosti výsadbou pnoucí růže k tabuli se jmény židovských obětí. Uctili tak památku lidí, kteří za druhé světové války museli zemřít jenom proto, že jejich původ byl jiný než původ místní většinové společnosti...

Žáci 2.B svým zájmem a pracovitostí, ale také díky značnému přispění pedagogického sboru školy, které umožnilo rostliny zakoupit, ukázali, že ekologie v praxi má být vnímána šířeji, jako úcta k ŽIVOTU...

Mgr. Daniela Valentová
koordinátorka enviromentální výchovy