Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Do Telče za krásou a poznáním

Ve dnech 29. až 31. března 2022 proběhla třídenní odborná exkurze pořádaná studenty Turism Management ze tříd 4. C a 4. D. Cílem maturitní exkurze bylo historické město Telč, které slavilo 30 let od zapsání na seznam památek UNESCO. Exkurze se zúčastnili spolužáci průvodců a studenti oboru Turism Management ze třetích ročníků.

První den jsme vyrazili z Poděbrad. Cesta autobusem byla zpříjemněna výkladem průvodců k významným místům, která jsme cestou míjeli. Naše první zastávka byl Havlíčkův Brod, kde jsme si prošli náměstí a centrum města. Poté jsme dorazili do Jihlavy, kde jsme měli procházku po městě a navštívili tamní zoo. Navečer jsme se ubytovali v kempu Řásná, kde nás čekal večerní animační program.

Druhý den jsme navštívili cílovou destinaci Telč. Ještě před samotnou Telčí jsme si prohlédli muzeum kamenictví v Mrákotíně. V Telči jsme si prošli telčské podzemí, muzeum techniky a Vysočiny. Proběhla studenty komentovaná prohlídka centra Telče, kde jsme viděli bývalou synagogu, židovský hřbitov a bývalou jezuitskou kolej. Také jsme měli možnost vylézt na věž svatého Ducha, ze které byl krásný výhled na celou Telč. Večer jsme se vrátili do kempu, kde jsme si společně všichni opekli špekáčky, a protože bylo nepříznivé počasí, opekli jsme si je v krbu.

Poslední den naší exkurze směřoval do Kostelního Vydří, kde jsme měli možnost vidět klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Karmelské. Součástí měla být procházka křížovou cestou, která se bohužel neuskutečnila z důvodu deštivého počasí. Poslední zastávkou byly Dačice. Tam jsme navštívili zámek, ve kterém jsme měli prohlídku muzea kostky cukru. Potom jsme vyrazili na poslední společný oběd a odjeli zpět do Poděbrad.