Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Poznávací výlet do Paříže

1. – 5. 10. 2015

Odjezd: 1. 10. 2015 z Poděbrad v 15:30

Návrat: 5. 10. 2015 do Poděbrad kolem poledne

Cestovní kancelář: CK Matoušek, Poděbrady

Pedagogický dozor: Bc. Věra Kuklíková, Mgr. Jiřina Klumparová, Mgr. Olga Součková

Cena zájezdu: cca 4 100 Kč

Záloha: 1 000 Kč do 30. 6. 2015

Doplatek: 3 100 Kč do 7. 9. 2015

V ceně zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem, 2x ubytování se snídaní v hotelu Première Classe (3-lůžkové pokoje), průvodce, komplexní cestovní pojištění, zákonné pojištění CK.

V ceně není zahrnuto: projížďka lodí po Seině cca 6 EUR, Eiffelova věž cca 3,8 EUR (2. patro pěšky), 13 EUR (výtahem 3. patro), 2 - 4 EURA na případnou jízdu metrem.

V době zájezdu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – odstavec 38 školního řádu. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Výchovné opatření - podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování.

Program zájezdu: detailní program na www.hsvos.cz k dispozici během září.