Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Za barokním klenotem, sochami Matyáše Bernarda Brauna, ale také za prvopočátky výroby léků. O tom byla literární exkurze tříd 1.A a 1.B na hospitál Kuks.

Hospitál Kuks se nachází ve stejnojmenné malebné vesničce severně od Jaroměře. Součástí komplexu je bylinková zahrada, ve které najdeme léčivé i jedovaté druhy rostlin. V parku se nachází kopie soch Matyáše Bernarda Brauna, originály jsou vystaveny v tzv. lapidáriu. Každá socha vyjadřuje nějakou lidskou vlastnost, buď neřest nebo ctnost. Další část Braunovy tvorby se nachází v zámeckém parku v Lysé nad Labem. Hospitál je úzce spjatý s rodem Šporků. František Antonín Špork zde původně nechal postavit lázeňské budovy. Léčivé účinky pramenu byly později zpochybněny, lázně zanikly a začal se budovat hospitál.

V průběhu naší prohlídky jsme si poslechli zajímavosti z historie místa. Pozoruhodná je chodba zvaná „Tanec smrti“, která je dlouhá 140 m, na jejích zdech jsou vyobrazené běžné situace ze života a společně s nimi i smrtka. Smrt v době baroka na Kuksu představovala radost. Jedinečná byla návštěva lékárny U Granátového jablka. Poutavá sdělení našeho průvodce nás zavedla do počátků léčení a léčitelství. Odnášíme si spoustu informací a těšíme se na další inspirující výlety.

Nela Letzelová, 1.A