Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

SLAVNOSTNÍ BANKET TŘÍDY 2.A

Dne 30. dubna a 1. května proběhl slavnostní banket na téma „Ples v opeře“. Banket byl uspořádán v budově školy v rámci ukončení odborných předmětů technika obsluhy a služeb a technologie přípravy pokrmů.

Společnými silami se nám podařilo připravit výborné pokrmy pro naše rodiče, kteří byli ohromeni obsloužením svými syny a dcerami za doprovodu  Straussova valčíku. Nádherná slavnostní tabule plná bílých růži, doplněná perfektně vyrovnaným naleštěným inventářem utvořila vynikající atmosféru pro nás i naše rodiče. Myslím, že náš banket byl originální, optimisticky naladěn a s úsměvy i dokončen.

Doufáme, že se náš banket škole i rodičům líbil, dali jsme do toho všichni  všechno, co bylo v našich silách.

Děkujeme našim učitelkám a škole za uskutečnění našeho banketu a nejvíc jsme vděční naší spolužačce Carlos, která nám všem byla podporou.

Markéta Spálená 2.A