Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Již po sedmé...

...zavítali do Poděbrad účastníci studijní návštěvy pro experty ve vzdělávání. Devět hostů, jmenovitě po dvou z Portugalska a Španělska, po jednom z Makedonie, Turecka, Bulharska, Norska a Německa, strávilo pracovní týden v Poděbradech a okolí. Do Poděbrad je přilákalo téma studijní návštěvy „Budoucí scénáře v odborném vzdělávání v době krize a nejistoty na trhu práce“.

V pondělí 15.10. dopoledne přijal skupinu v obřadní síni poděbradské radnice starosta PhDr. Ladislav Langr. Představil historii poděbradského školství, prominentní osobnosti města i roli Jiřího z Poděbrad v dějinách s odkazem na současnost.

Po krátké prohlídce města jsem skupinu představila ředitelce školy PhDr. Janě Podolákové. Paní ředitelka popřála účastníkům stejně úspěšný pobyt a zajímavé zážitky, jaké si odváželi i účastníci předcházejících 6 skupin.

Po obědě naši studijní návštěvu zahájila Mgr. Alice Müllerová z národní agentury NAEP v Praze. Následovaly první prezentace. Všichni k nim přistoupili zodpovědně, ale také osobitě a leckdy i velmi kreativně. Letošní účastníci překvapili délkou a detailností prezentací, takže pondělní i úterní program spolu s následnými diskusemi končily až v podvečer.

V úterý ráno 16.10. jsme se vypravili do hodin odborné výuky. V předmětu Technologie přípravy pokrmů jsme zastihli studenty 1. ročníku hotelové školy, kteří nás v angličtině seznámili s připravovaným menu. Naše návštěva v hodinách španělštiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny byla přijata jako příjemné zpestření výuky. Hosté se pochvalně zmiňovali o jazykových dovednostech studentů i uvolněné atmosféře, která –zásluhou učitelů - výuku provázela.

Ve středu ráno se k nám připojila Ing. Daniela Chomoutová z Ústavu pro odborné vzdělávání a Mgr. Jiří Holý ze Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Ve svých prezentacích seznámili hosty s nástroji podpory a rozvoje odborného vzdělávání ve Středočeském  kraji i s výsledky monitoringu absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce. Vyrazili jsme i do terénu, odpoledne jsme si prohlédli VOŠ a Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. Hosty obzvlášť zaujalo nově vybudované studio multimediálních technologií, jmenovitě televizní studio a střižna. Ve zbylém čase jsme navštívili turistické atrakce našeho kraje: Kostnici, chrám sv. Barbory, Bauerovu kubistickou vilu v Libodřicích a hotel Chateau Kotěra v Ratboři.

Ve čtvrtek 18.10. jsme se vypravili do Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. Nadšení vyvolala krátká módní přehlídka, kterou pro nás připravily studentky, autorky i realizátorky předváděných modelů. Poslední položkou našeho programu byla návštěva soukromé střední zdravotní a Vyšší odborné školy MILLS v Čelákovicích.

V pátek 19.10. dopoledne jsem jako organizátorka shrnula průběh návštěvy a uzavřela ji předáním certifikátů a drobných dárků účastníkům. Jsem přesvědčená, že se podařilo splnit cíl projektu, tj. vyvolat diskusi o problémech, které v odborném školství řeší jednotlivé unijní země. Dojemné loučení svědčilo o tom, že „fan klub“ našeho města i naší školy se rozrostl o nové členy.

Eva Svobodová
organizátorka studijní návštěvy č. 4