Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

HISTORIE HOTELOVÉ ŠKOLY

   Škola byla zřízena v roce 1968 se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch. Výuka byla zaměřena nejen na odborné předměty, pro něž byly zřízeny speciální učebny, ale i na znalosti cizích jazyků, jejichž kvalitu mohli studenti vyzkoušet na mnohých tuzemských i zahraničních praxích.

historie hotelové školy 1968
Bývalé okresní hejtmanství a soud, pozdější sídlo školy

Historie hotelové školy 1972
Hotelová škola po první přestavbě v roce 1972


   Jméno školy se v roce 1978 díky novému studijnímu oboru - provoz hotelů a společného stravování - zvýraznilo na Střední hotelovou školu Poděbrady a postupně se dostávalo do podvědomí široké odborné veřejnosti, organizátorů gastronomických soutěží i hostů restaurace.

   Změny ve společnosti po roce 1989 se projevily velmi výrazně v pojetí studia. Důležitým kritériem pro výběr učiva se stává praktické uplatnění.

   Je posílena výuka cizích jazyků, ekonomických předmětů a odborné praxe. Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti a odpovědnosti, což jsou základní podmínky pro individuální praxi v tuzemsku i v zahraničí. Úkolem školy se stává výchova středního a vyššího managementu pro oblast hotelnictví, cestovního ruchu a stravovacích provozů.

   V důsledku nižšího zájmu způsobeného novými společenskými podmínkami postupně dochází ke zrušení dálkového studia.

   Od roku 1993 je škola členem Asociace evropských škol a škol cestovního ruchu ve Strasbourgu.

   Podařilo se provést rekonstrukci staré budovy školy, vybudovat nové učebny výpočetní techniky, knihovnu, novou učebnu technologie přípravy pokrmů, šatnu, zmodernizovat další prostory. Do provozu byl uveden i internetový uzel a internetová učebna.

Historie hotelové školy 1996
Hotelová škola po druhé přestavbě a dostavbě v roce 1996


   Součástí školy je od roku 1985 i Státní jazyková škola. Důležitým krokem v rozvoji hotelové školy je zřízení vyšší odborné školy od 1.září 1996. Je určena pro absolventy středních škol a gymnázií. Výuka je organizována způsobem podobným vysokoškolskému studiu.

   Škola za dobu své existence vychovala více než 8 000 odborníků pro oblast hotelnictví a služeb. V podvědomí veřejnosti představuje instituci, která je vysoce hodnocena širokou veřejností i odborníky. Teoretická i praktická výuka využívá možnosti, které svým nadstandardním vybavením škola poskytuje. Praktická výuka probíhá ve školním hotelu Junior a v renomovaných hotelích v Praze v hotelích Diplomat, Radison, Savoy a ve Špindlerově Mlýně v hotelu Horal. Vyučování je díky tradici a zkušenostem pedagogů na vysoké odborné úrovni. Nedocenitelný je přínos praxí v zahraničí. Studenti mají možnost vykonávat praxi a stáže ve školách a v hotelových zařízeních v Německu, Anglii, Francii, Rakousku, Španělsku, Řecku, Švýcarsku, Irsku, Tunisu a dalších zemích.

   Kromě jiných aktivit se škola pravidelně zapojuje v rámci PHARE do programů Leonardo a Sokrates, což umožňuje vyučujícím a žákům školy získávat poznatky a zkušenosti v zahraničí.