Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je k dispozici žákům Hotelové školy Poděbrady, jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým pracovníkům školy. Poradenské pracoviště působí jednak v rámci školy a zároveň v rámci domova mládeže. Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, externí krizovou interventkou a vychovatelem domova mládeže.

Kontakty na členy ŠPP

Vedoucí pracoviště:
PhDr. Jana Podoláková
podolakova@hotelovkapodebrady.eu

Výchovné poradenství:
PhDr. Marcela Wagenknechtová
wagenknechtova@hotelovkapodebrady.eu
Konzultace dle domluvy
Kancelář č. d. 104

Školní metodik prevence:
Mgr. Adriana Kališová
kalisova@hotelovkapodebrady.eu
Konzultace dle domluvy
Kancelář č. d. 104

Krizová intervence:
Mgr. Klára Neumannová
klara@hotelovkapodebrady.eu
Konzultace prezenčně či distančně každou druhou středu dle domluvy emailem
Klubovna DM Junior

Koordinace v rámci domova mládeže:
Jan Brychta
brychta@hotelovkapodebrady.eu
Konzultace ve středu 13,00 – 15,00 hod. a dále v době výchovného procesu na DM
Kancelář DM č. d. 016

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena hlavně na oblasti:

 • intervence při akutních problémech;
 • konzultace se studenty;
 • spolupráce s třídními učiteli a učiteli;
 • kariérní poradenství:
  - www.vysokeskoly.cz,
  - www.atlasskolstvi.cz,
  - www.vysokoskolak.cz;
 • oblast prevence:
  - závislost na návykových látkách (drogách, alkoholu, nikotinu),
  - delikvence, kriminalita,
  - gamblerství a netolismus,
  - záškoláctví,
  - šikana, kyberšikana,
  - násilí, vandalismus,
  - xenofobie, homofobie, rasismus, antisemitismus,
  - pohlavní choroby, sexuální osvěta,
  - poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie, záchvatovité přejídání),
  - další krizové jevy (např. sebepoškozování);
 • další činnosti:
  - intervenční třídnické hodiny,
  - organizace přednášek a workshopů na aktuální témata,
  - besedy s Klárou pro žáky tříd nebo výchovné skupiny na domově mládeže;