Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ukázka praktických dovedností žáků Hotelové školy Poděbrady

NABÍZÍME PRAKTICKÉ UKÁZKY DOVEDNOSTÍ S AKTIVNÍM ZAPOJENÍM ŽÁKŮ VAŠÍ ŠKOLY

 • pro výchovné předměty
 • pro mimoškolní aktivity v kroužcích
 • pro školní nebo třídní projekty
 • se zaměřením na rodinnou výchovu, vaření a vedení domácnosti, ale také společenskou etiketu a kulturu stolování
 • pro poznávání světa práce a seznamování s profesemi, pro kariérní rozhodování

UKÁZKY VEDOU ŽÁCI HOTELOVÉ ŠKOLY V PROSTORÁCH VAŠÍ ŠKOLY A TÝKAJÍ SE:

 • ukázek stolování
 • používání příborů
 • skládání a používání ubrousků
 • určování druhů skleniček
 • výroby dekorací z ovoce a zeleniny
 • vánoční výzdoby slavnostních tabulí
 • a podobně zaměřených aktivit

Ukázka může podle přání trvat 2-4 vyučovací hodiny, být zaměřena na žáky druhého, ale také pro žáčky prvního stupně, podle Vašeho přání ji můžeme realizovat také v prostorách naší školy a doplnit prohlídkou výuky u nás ve škole (návštěva hodin vaření a obsluhy)

Požadavky na vybavení: 2 stoly nebo lavice

Pomůcky k ukázkám: vše zajistí Hotelová škola Poděbrady

Další pomůcky, suroviny: podle vzájemné dohody

Cena: základní škola hradí pouze náklady spojené s dopravou podle platných směrnic

Bližší informace a kontakt:
Ing. Eva Krátká
Hotelová škola Poděbrady
e-mail: kratka@hotelovkapodebrady.eu