Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol

XXII. ročník

Vzhledem k opatřením vlády ČR proti šíření koronaviru se Celostátní konverzační soutěž HŠ v termínu 26.-27.3.2020 ruší.

26. 3. – 27. 3. 2020 (čt - pá)

Hotelová škola Poděbrady Vás srdečně zve na 22. ročník Celostátní konverzační soutěže hotelových škol v cizích jazycích. Soutěž se koná ve dnech 26. 3. – 27. 3. 2020.

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 26. března 2020 od 16 hodin v posluchárně hotelové školy.

Požadavky k soutěži

(platí pro všechny jazyky a kategorie)

1. část – poslechová cvičení (20 minut)

2. část – ústní část:

 • prezentace: Zážitková gastronomie a/nebo zážitková turistika – 5 minut (hovořit bez přípravy)
  (v PowerPointu a přinést na USB)
  Proběhne ve čtvrtek 26. 3. 2020 po zahájení soutěže!
 • konverzace: ve dvojici nad obrázkem k vylosovanému tématu
  (příprava 10 minut + zkoušení 10 minut)

Organizace soutěže:

 1. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to v kategorii, která odpovídá jeho ročníku a zároveň ročníku narození.

 2. V obou kategoriích nesmí soutěžit žák který:
  a) pobýval během středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě;
  b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ);
  c) pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu;
  d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

 3. Do soutěží v cizích jazycích se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Témata pro konverzaci

Věková kategorie AJ1 / NJ1 / FJ1 / ŠJ1 (1. a 2. ročník školy, narozeni 2002–2004)

 1. MOJE ŠKOLA
  - budova
  - obory, kurzy, předměty
  - tradice, historie

 2. MŮJ DŮM / BYT
  - části, vybavení
  - oblíbené místo

 3. DOPRAVA
  - dopravní prostředky a jejich výhody / nevýhody
  - dopravní prostředky, které používám, dojíždění
  - problémy dopravy

 4. CESTOVÁNÍ
  - oblíbené destinace českých občanů
  - druhy ubytování
  - prázdninové aktivity
  - druhy turismu

 5. MOJE RODINA
  - členové rodiny
  - osobní charakteristika
  - rodinný život

 6. RODINNÉ UDÁLOSTI
  - oslavy narozenin
  - společná setkání (Vánoce, Velikonoce, svatby)
  - slavnostní menu

 7. STRAVOVÁNÍ
  - druhy gastronomických zařízení
  - jídelní lístek, nápojový lístek
  - zaměstnanci stravovacích zařízení
  - prostřený stůl

 8. HOTELNICTVÍ
  - hotel a hotelová zařízení
  - vybavení hotelu
  - pracovní povinnosti zaměstnanců v hotelnictví

Věková kategorie AJ2 / NJ2 / FJ2 / ŠJ2 (3. a 4. ročník školy, narozeni 2000–2002)

 1. PRÁCE V RESTAURACI
  - zaměstnanci restaurace a náplň jejich práce (kuchař / číšník / barman atd.)
  - požadavky na nezbytné dovednosti a vlastnosti

 2. PRÁCE V HOTELU
  - hotelový personál a náplň jeho práce (recepční / pokojský/á / portiér atd.)
  - požadavky na nezbytné dovednosti a vlastnosti

 3. HOTEL A HOTELOVÉ SLUŽBY
  - recepce
  - druhy pokojů
  - základní a doplňkové služby
  - hotelová restaurace / bar

 4. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
  - vyvážená strava
  - špatné stravovací návyky
  - moje strava
  - moderní trendy ve výživě

 5. ČESKÁ KUCHYNĚ
  - typická česká jídla
  - typické české jídlo během různých svátků / rodinných událostí

 6. ZAHRANIČNÍ KUCHYNĚ (anglická/německá/francouzská/španělská)
  - typická jídla, speciality
  - stravovací zvyklosti

 7. TURISTICKÉ ATRAKCE ČESKÉ REPUBLIKY
  - hlavní město, další větší města, UNESCO
  - přírodní atrakce
  - lázně
  - nejkrásnější místo v ČR, které jsem navštívil/la

 8. CESTOVÁNÍ
  - práce a vlastnosti průvodce
  - služby cestovní kanceláře
  - moderní trendy turismu

 9. VÝZNAM SPORTOVNÍCH AKTIVIT
  - význam sportu pro naše zdraví
  - sport u nás ve škole, v rodině
  - sportovní disciplíny, druhy sportů
  - významní čeští a českoslovenští sportovci

Přihláška do soutěže


Program soutěže

Čtvrtek 26.3.2020

 • příjezd uchazečů
 • 16.00 h - slavnostní zahájení v posluchárně školy (přízemí)
  - seznámení s podmínkami soutěže
  - představení zúčastněných škol
 • 16.30-17.30 h - ústní část (prezentace)
  - studenti se rozejdou do učeben ve 2. patře podle jazyků a kategorií
  - vzájemně se představí v rámci jednotlivých kategorií a jazyků
 • 18.00 h - slavnostní večeře v restauraci hotelu Junior (u recepce)
 • 19.00 h - bowling pro zájemce, přátelské posezení

Pátek 27.3.2020

 • 6.40-7.30 h - snídaně (pro ubytované v hotelu Junior)
  - prosíme ubytované o odhlášení se z hotelu Junior do 9 hodin
  - zavazadla je možné uložit v učebně č. 115
 • 8.00 h - začátek soutěže v učebnách ve 2. patře (soutěžící)
  - seznámení soutěžících s průběhem ústní části (konverzace)
  - losování soutěžících pro ústní část (konverzaci)
  - poslechová část
 • 8.30-11.00 h - komentovaná procházka městem
  - pro zájemce z řad pedagogického doprovodu soutěžících
 • 11.15-12.00 h - oběd v restauraci hotelu Junior
 • 13.00 h - slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
  - posluchárna školy