Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Do poděbradské ,,hotelovky“ zavítal císař Karel IV.

    Je pátek 20. dubna 2007 a slavnostně vyzdobenou posluchárnou znějí císařské fanfáry. Vchází Karel IV. s Arnoštem z Pardubic a před zraky shromážděných hostů defilují postavy z kouzelného příběhu Noci na Karlštejně. Znějí i známá slova: ,,Na hradě je ženská!“ Do posluchárny vbíhají zmatení zbrojnoši s meči a halapartnami. Rej pojednou ustává a publikum oněmí. Přijíždí kůň a na něm v plné zbroji sedí paní Ofka.
    Tak takhle vypadal úvod ke slavnostnímu rautu, který připravili studentky a studenti třídy 2.B Hotelové školy v Poděbradech.
    Tematicky zaměřenými rauty ukončují studenti druhých ročníků první část svého odborného vzdělávání. Mají ukázat rodičům i učitelům, co se všechno naučili. Proto je nejenom příprava rautu, ale i jeho realizace zcela v jejich režii. Sami studenti musí vymyslet téma, zpracovat menu, vyrobit pokrmy, naaranžovat scénu, postavit rautové tabule a profesionálně zvládnout i obsluhu.
    A tak tomu bylo i v pátek. V prostorách ,,středověkého Karlštejna“, v hodovních síních na nádvořích, družina pod žezlem Karla IV. a jeho manželky Elišky ve stylovém oblečení servírovala dobové speciality. Podávaly se pravé staročeské koláče, bramboračka a plněná zvěřina, nechybělo ani rožněné sele a pravé české moky.
    Hodokvas se vydařil, hosté odcházeli bujaří a vinšovali Karlové družině mnoho úspěchů v dalším studiu.

PhDr. Marcela Wagenknechtová, učitelka

Noc na Karlštejně - slavnostní raut 2.B

Noc na Karlštejně - slavnostní raut 2.B

foto galerie 1

 foto galerie 2