Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Úspěch našich žáků v 11. ročníku Soutěže Finanční gramotnost

V měsíci březnu a dubnu se žáci naší školy Stella Černá a Jaroslav Jirotka z 3.C a Jakub Orgoň z 2.D zúčastnili krajského kola celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Umístili se na prvním místě. Zároveň postoupili do celostátního finále této soutěže, kde se utkali s ostatními vítězi krajských kol. To proběhlo v pátek 29. dubna 2022 v prostorách České národní banky v Praze za přítomnosti významných osobností jako je ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura a čelních představitelů ČNB. Po zpracování zadaného úkolu následovala prohlídka expozic Návštěvnického centra ČNB. Mezitím odborná komise zhodnotila výstupy žáků ze všech 14 krajů. Naše trojice se mezi nejlepší neprobojovala, přesto si zaslouží poděkování za reprezentaci naší školy, města, okresu i kraje. Všichni žáci obdrželi drobné věcné ceny.

Mgr. Martina Nováková