Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Kurz s Covidem20 (nebo bez?)

I přes nepříznivou situaci se tento rok jako každý jiný konal sportovní kurz pro druhé ročníky Hotelové školy v Poděbradech.

Dne 9. 9. 2020 se naše třída 2. B dostavila společně s třídou 2. A na jezero v Poděbradech. Byli jsme rozděleni do týmů zhruba tak po osmi studentech.

První den a část druhého dne jsme plnili jak teoretickou část (první pomoc, ochrana obyvatelstva, zacházení s buzolou), tak i praktickou (střelba ze vzduchovky a z luku). Také jsme si všichni zkusili složit stan, kupodivu úspěšně. Jakmile jsme druhý den dokončili jak teoretickou, tak i praktickou výuku, čekal nás biatlon. Jednalo se o tři kolečka běhu, střelby ze vzduchovky a z luku. Musím uznat, že jsme se s tím všichni statečně poprali a i přes trestná kolečka jsme všichni ve zdraví přežili.

Hodně z nás se bálo dračích lodí, ale nakonec jsme si je tak užili, že jsme chtěli zas a znovu. Po té přišla část kurzu, která mě bavila nejvíce. Opékaly se buřty a u nočního táboráku jsem si příjemně popovídala s ostatními studenty. Musím říci, že nás to hezky stmelilo a za této těžké situace jsme byli všichni rádi, když jsme alespoň na chvilku nemuseli přemýšlet nad covidem.

Spaní ve stanu byl jeden z těch nejméně příjemných zážitků. Nikdo se pořádně nevyspal a všem nám byla ukrutná zima. Učitelé se tedy rozhodli, že nás ráno zahřejí orientačním během po Poděbradech.

Nakonec celý kurz skončil tím, že nám byly dány výsledky a případná ocenění.

Také bych chtěla poděkovat učitelskému doprovodu, který tento celý program připravil a uskutečnil: Mgr. Jan Kupr, Ing. Jana Chárová, Ing. Naděžda Voborová, Mgr. Michal Škvor, DiS., Mgr. Jaroslav Formánek, Mgr. Petr Skořepa a Mgr. Ivo Bártl.

Klára Sedláčková
2.B