Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Pokyny ke sportovnímu kurzu 2022

Místo: Sporthotel Kácov, Kácov 307, 285 09 Kácov

Třídy: 2.A, 2.B, 2.C, 2.D

Termín:

 • 2.A, 2.B: 12.-15. září,
 • 2.C, 2.D: 19.-22. září.

Doprava: individuální, sraz bude ve Sporthotelu Kácov v 17:00. Kurz končí v místě konání ve 12:45.

Doporučený vlakový spoj:
Poděbrady 14:10 – Kolín 14:25, Kolín 14:49 – Ledečko 15:55, Ledečko 16:03 – Kácov zastávka 16:34.


Pro studenty, kteří budou absolvovat vodáckou část kurzu:

Vodácká část kurzu byla v druhém termínu sportovního kurzu zrušena!

Doprava individuální, sraz bude na nádraží v Českém Šternberku v 10:30.

Doporučený vlakový spoj:
Poděbrady 8:10 – Kolín 8:25, Kolín 8:49 – Ledečko 9:55, Ledečko 10:05 – Český Šternberk 10:16.

Cena vodáckého kurzu: 230 Kč / osoba, platba v hotovosti třídnímu učiteli do 7. září 2022.


Cena kurzu: 2 220 Kč

Kurz uhraďte bezhotovostní platbou:

 • do 30. 8. 2022 na účet školy 18431191/0100,
 • variabilní symbol – osobní číslo studenta,
 • specifický symbol – 3170,
 • do zprávy pro příjemce uveďte třídu a jméno studenta.

Při odhlášení před akcí Vám bude vrácen poplatek po odečtení stornovacích poplatků stanovených ubytovatelem.

Případné dotazy: Mgr. Petr Skořepa | skorepa@hsvos.eu | +420 776 112 849

Ubytování: Ve srubových chatách s kuchyňským koutem, lednicí, varnou konvicí a mikrovlnou troubou. Chata má vlastní koupelnu se sprchou a WC. Lůžkoviny jsou součástí včetně povlečení a prostěradla.

Stravování:

 • Zajištěno v místě 6x denně. Začíná se svačinou a končí obědem.
 • Snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře-druhá večeře.
 • Pitný režim (čaj, šťáva, voda) zajištěn po celý den.
 • Bezlepkovou dietu nutno nahlásit předem.

Náplň kurzu:

 1. Praktická příprava: práce s mapou a buzolou, orientace v terénu, turistika, lanové překážky, střelba ze vzduchové pušky a z luku.
 2. Teoretická příprava: první pomoc, ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích, topografie (každý student si stáhne do svého telefonu offline verzi mapy.cz).
 3. Teambuilding: společně strávené chvíle při hrách a jiných aktivitách pod taktovkou třídních učitelek.

Povinné vybavení účastníků: turistická a sportovní obuv, sportovní oblečení, pláštěnka, plavky, toaletní potřeby, malý batoh, osobní léky, termoska na vodu, baterka (čelovka), poznámkový sešit. Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, peníze pro osobní potřebu. (hudební nástroj)

Upozornění: sportovní kurz je z důvodu získání kompetencí dle vzdělávacího programu povinný a jeho absolvování je nezbytné k ukončení studia na hotelové škole. Omluvou z účasti je pouze nemoc. Omluvení absolvují kurz ve třetím ročníku.


V době kurzu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – odstavec 38 školního řádu. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Výchovné opatření – podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování.


Před kurzem budou upřesněny informace ohledně Covidu-19 dle aktuálních protiepidemických pravidel.

V Poděbradech 13. 6. 2022
Mgr. Petr Skořepa