Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

DOMOV MLÁDEŽE

V komplexu budovy Hotelové školy se nachází Domov mládeže. DM slouží k ubytování studentů HŠ Poděbrady a zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit. Vychovatelé vedou studenty k zodpovědnosti a samostatnosti. Připravují je tak spolu se školou pro budoucí život.

Domov mládeže se dělí na Domov mládeže - školaDomov mládeže - Junior.

Celková kapacita DM je 141 lůžek.

Vychovatelé vedou žáky a studenty k zodpovědnosti a samostatnosti a posuzují jejich individuální zvláštnosti a potřeby. Vychovatelé provádí komplexní výchovně vzdělávací, diagnostickou, intervenční a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy v rámci domova mládeže.

Vychovatelé koordinují protidrogovou prevenci a plně spolupracují se školní výchovnou poradkyní a metodičkou prevence poruch chování.

Volnočasové aktivity jsou na DM pestré a vybere si opravdu téměř každý student. Důraz klademe hlavně na individuální zájmy studentů a snažíme se jejich zájmy ze základních škol nadále prohlubovat a rozšiřovat.

Mimo jiné nabízí DM – zájezdy do divadel, multikin a návštěvy místního divadla

Sportovní aktivity – sportovní kluby města Poděbrad – fotbal, basketbal, volejbal atd.

Sportovní turnaje – fotbal, florbal, bowling.

Je možné využívat i posilovnu, která je v budově školy.

A samozřejmě i další aktivity, které nabízí přímo město Poděbrady např. Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Jízda na koních – Poděbradská jízdárna, moderní knihovna atd.

Studenti ubytovaní na DM se mohou celodenně stravovat v restauraci hotelu Junior.
Stravné na den činí cca 98 Kč.

Ceny ubytování a stravování se mohou změnit (studenti a rodiče jsou o tom včas informováni).

Kontakty:
e-mail: vychovatel@hotelovkapodebrady.eu (omlouvání žáků!!!)
telefonní čísla: DM škola – 322 312 636, DM Junior – 322 312 637
Vedoucí vychovatel: Mgr. Karel Novák, novak@hotelovkapodebrady.eu

PŘIHLÁŠKA do domova mládeže

Oznámení o ukončení ubytování na DM (*.PDF)

Univerzální žádost (*.PDF) - např. použitelné jako žádost o pondělní příjezdy, o mimořádné opuštění DM v průběhu týdne, doklad o doložení znevýhodňující sociální či zdravotní situace.

DM - informace o ubytování
DM - informace o ubytování

Informace pro zájemce o ubytování v Domově mládeže v školním roce 2021/2022.

Domov mládeže - škola
Domov mládeže - škola

DM škola se nachází ve čtvrtém patře budovy školy. Studenti jsou ubytováni ve 4 a 5 ti lůžkových pokojích.

Domov mládeže - Junior
Domov mládeže - Junior

DM Junior se nachazí přímo ve školním hotelu. Studenti jsou ubytováni ve 3 lůžkových pokojích.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022

V PŘ bylo přihlédnuto ke kilometrové vzdálenosti z místa trvalého bydliště do sídla školy, časové náročnosti, zdravotním a sociálním aspektům, věku žáka (plnoletost, nezletilost), odbydleným rokům, účasti na akcích pořádaných DM, podmínečnému vyloučení žáků. Studenti jsou seřazeni sestupně dle součtu dosaženého počtu bodů za jednolivá kritéria.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022
Výsledky 2. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022

V PŘ bylo přihlédnuto ke kilometrové vzdálenosti z místa trvalého bydliště do sídla školy, časové náročnosti, zdravotním a sociálním aspektům, věku žáka (plnoletost, nezletilost), odbydleným rokům, účasti na akcích pořádaných DM, podmínečnému vyloučení žáků. Studenti jsou seřazeni sestupně dle součtu dosaženého počtu bodů za jednolivá kritéria.


Některé akce DM