Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

DOMOV MLÁDEŽE

V komplexu budovy Hotelové školy se nachází Domov mládeže. DM slouží k ubytování studentů HŠ Poděbrady a zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit. Vychovatelé vedou studenty k zodpovědnosti a samostatnosti. Připravují je tak spolu se školou pro budoucí život.

Domov mládeže se dělí na Domov mládeže - školaDomov mládeže - Junior.

Celková kapacita DM je 141 lůžek.

Vychovatelé vedou žáky a studenty k zodpovědnosti a samostatnosti a posuzují jejich individuální zvláštnosti a potřeby. Vychovatelé provádí komplexní výchovně vzdělávací, diagnostickou, intervenční a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy v rámci domova mládeže.

Vychovatelé koordinují protidrogovou prevenci a plně spolupracují se školní výchovnou poradkyní a metodičkou prevence poruch chování. Na DM zároveň působí krizová interventka.

Volnočasové aktivity jsou na DM pestré a vybere si opravdu téměř každý student. Důraz klademe hlavně na individuální zájmy studentů a snažíme se jejich zájmy ze základních škol nadále prohlubovat a rozšiřovat.

Mimo jiné nabízí DM – zájezdy do divadel, multikin a návštěvy místního divadla

Sportovní aktivity – sportovní kluby města Poděbrad – fotbal, basketbal, volejbal atd.

Sportovní turnaje – fotbal, florbal, bowling.

Je možné využívat i posilovnu, která je v budově školy.

A samozřejmě i další aktivity, které nabízí přímo město Poděbrady např. Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Jízda na koních – Poděbradská jízdárna, moderní knihovna atd.

Studenti ubytovaní na DM se mohou celodenně stravovat v restauraci hotelu Junior.
Stravné na den od 1. 9. 2022 činí 120 Kč.

Ceny ubytování a stravování se mohou změnit (studenti a rodiče jsou o tom včas informováni).

Kontakty:
e-mail: vychovatel@hotelovkapodebrady.eu (omlouvání žáků!!!)
telefonní čísla: DM škola – 322 312 636, DM Junior – 322 312 637
Vedoucí vychovatel: Mgr. Karel Novák, novak@hotelovkapodebrady.eu

PŘIHLÁŠKA do domova mládeže

Oznámení o ukončení ubytování na DM (*.PDF)

Univerzální žádost (*.PDF) - např. použitelné jako žádost o pondělní příjezdy, o mimořádné opuštění DM v průběhu týdne, doklad o doložení znevýhodňující sociální či zdravotní situace.

DM - informace o ubytování
DM - informace o ubytování

Přihlášky se podávají elektronickou formou do 31. května 2024.

Domov mládeže - škola
Domov mládeže - škola

DM škola se nachází ve čtvrtém patře budovy školy. Studenti jsou ubytováni ve 4 a 5 ti lůžkových pokojích.

Domov mládeže - Junior
Domov mládeže - Junior

DM Junior se nachazí přímo ve školním hotelu. Studenti jsou ubytováni ve 3 lůžkových pokojích.

Strategie a kompetence DM 2023/2024
Strategie a kompetence DM 2023/2024

V rámci vzdělávacího programu domova mládeže jsou naplňovány základní kompetence. Konkrétně se jedná o kompetence k učení a sebevzdělávání, kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence k volnému času a kompetence občanské.

Výsledky přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2024/2025
Výsledky přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2024/2025.


Některé akce DM