Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Vnitřní řád školní jídelny

Je stanoven na základě:

 • Zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novela vyhlášky č 17/2015 Sb.

Školní jídelna zajišťuje stravování studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

Řídí se nutričním doporučením pro školní jídelny dle Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

Pokrmy - obědy se musí spotřebovat do 14 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60 °C, studené pokrmy do 12 °C.

Snídaně studentů se musí spotřebovat do 8 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60 °C, studené pokrmy jsou uchovány při teplotě do 12 °C.

Pokrmy - večeře se musí potřebovat do 19 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60 °C, studené do 12 °C.

Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů:

 • snídaně + přesnídávka – studenti: 6:45-7:30,
 • oběd – cizí strávníci: 10:30-11:00 (na talíře i do jídlonosičů),
 • oběd – studenti, zaměstnanci: 11:00-14:00,
 • večeře + svačina – studenti: 17:45-18:30,
 • oběd o prázdninách: 11:00-13:00,
 • oběd o víkendech: 12:00-13:00.

Ceny stravného studentů:

 • snídaně + přesnídávka: 36 Kč,
 • oběd: 42 Kč,
 • večeře + svačina: 42 Kč.

Závodní stravování:

 • oběd: 90 Kč.

Způsob placení stravného:

 • Od 1. února 2018 používáme jako variabilní symbol osobní číslo žáka.
 • Studenti platí bankovním převodem nebo hotově u vedoucí školní jídelny (1. patro, budova hotelu).
 • Zaměstnanci platí srážkou ze mzdy.
 • Cizí strávníci platí hotově u vedoucí školní jídelny (1. patro, budova hotelu).

Přihlašování a odhlašování stravy:

 • nejpozději do 13:00 předešlého dne,
 • osobně v kanceláři školní jídelny,
 • telefonicky: 325 610 523,
 • e-mailem: jidelna@hsvos.eu,
 • přes objednávkový terminál v recepci hotelu,
 • přes internet.

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování, a to na dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování v pondělí snídaní a končí v pátek obědem.

Studenti, kteří vykonávají praxi ve školní jídelně, mají možnost zakoupit si stravu.

Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má student nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy. Všichni strávníci, kteří odebírají oběd do hygienicky čistých jídlonosičů (zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob), nepřistupují k výdejnímu pultu, ale vyčkají příchodu obsluhy.

Strávníci používají čipové karty, které je možné zakoupit u vedoucí školní jídelny. Studenti mohou používat ISIC kartu a vyučující ITIC kartu.

Čipové karty slouží:

 • k objednávání obědů,
 • k odhlašování obědů,
 • k výdeji stravy,
 • pro vstup a výstup ze školy.

Ztráta nebo zapomenutí čipu:

 • Pokud strávník zapomene čip, je toto povinen nahlásit v kanceláři jídelny, obdrží náhradní kartičku.
 • Pokud strávník ztratí čip, je povinen ztrátu hlásit v kanceláři školní jídelny z důvodů zablokování čipu proti zneužití. Strávník si musí koupit novou čipovou kartu.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

 • pondělí 9:45-10:00 pro studenty,
 • pondělí 11:00-12:00 pro cizí strávníky.

Vlastní organizace provozu:

 • Cizí strávníci mají možnost odložit tašky a svršky v jídelně.
 • Studenti si odkládají tašky a svršky ve skříňce v šatně v suterénu budovy školy.
 • Obsluhující studenti odebírají čipové karty a postupně přinášejí objednané pokrmy a nápoje.
 • Studenti (strávníci) sedí způsobně u stolu a čekají na příchod obsluhujících.
 • Odnášení kuchyňského a restauračního nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny se zakazuje.
 • Edukace žákovských strávníků.
 • Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád ŠJ, zásady společenského chování i pravidla stolování.
 • Ve ŠJ je prováděn pedagogický dohled dle rozvrhu.
 • Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy.
 • Úklid jídelny provádí pracovnice hotelu Junior.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících předpisů.

V Poděbradech dne 1. 1. 2022
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka školy
Iva Černá, vedoucí školní jídelny