Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Evropské Vánoce 2011 v Chorvatsku

Díky Hotelové škole v Poděbradech jsme měli možnost účastnit se výstavy Evropské Vánoce 2011, která se konala od  1. 12. do 7. 12. v hlavním městě Chorvatska – Záhřebu pod záštitou AEHT.  Výstavy se účastnilo 22 škol z 18 zemí.

Cílem Evropských Vánoc je ukázat národní zvyky a tradice zemí a navázat nové kontakty mezi zúčastněnými hotelovými školami. Každá ze škol připravila stánek, ve kterém měla veřejnost možnost vidět ukázky vánočních zvyků, tradic, nápojů a pokrmů. My jsme náš stánek prezentovali v duchu vánoc 30. let 20. století. V tomto období se Česká republika stala mimo jiné velmocí na trhu se skleněnými vánočními ozdobami.

Slavnostní průvod městem v národních krojích, po kterém následovala vánoční mše, upoutal pozornost celého města. Lidé tleskali, fotografovali, doprava na rušných křižovatkách byla zastavena.

Na slavnostním rautu s nabídkou českých jídel, piva a becherovky jsme  nejen doporučovali ty naše, ale i ochutnávali tradiční vánoční pokrmy a nápoje všech zemí a nechyběl ani kulturní program plný vánočních koled a národních tanců.

Jsme rádi, že jsme mohli poznávat vánoce jiných zemí a navázat přátelské kontakty s lidmi z celé Evropy.

Děkujeme touto cestou cukrárně U Reinvaldů v Poděbradech, Postřižinskému pivovaru v Nymburce a Městským jatkám v Městci Králové za jejich laskavou podporu.

Anna Křivská, Kateřina Sýkorová