Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Podpora inovace vyššího odborného vzdělávání

Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“ Koncepční projekt je zaměřen na konkrétní odbornou oblast ekonomickou, zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV. Tento projekt VOV (vyšší odborné vzdělávání) – ekonomická sekce je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora inovace vyššího odborného vzdělávání