Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Порядок при прийомі подачі документів на вступ до Готельної школи: інформація для абітурієнтів з України

Заявники, яким надано захист у зв'язку з війною в Україні:

Заявки на навчання в Готельній школі в місті Подєбради  подаються до 1 березня 2023 року

В аплікаційній формі лікар, який працює в Чехії, підтверджує медичну придатність для навчання у сфері готельного менеджменту (медична книжка)

Заявник додає до заяви

  • Документ про тимчасовий захист у зв'язку з війною (копія документа)
  • Підтвердження попередньої освіти та завершення обов’язкового відвідування школи (9 класів), свідоцтво про попередню освіту: табель успішності навчальних досягнень учня/учениці восьмого (I семестр 9) класу, (можна підтвердити письмовою заявою, в табелі записати предмети та кількість балів, як буде оцінено абітурієнта)
  • Заявка на вступний іспит з математики (на українській мові)
  • Прохання про звільнення від іспиту з чеської мови (знання чеської мови буде перевірено школою шляхом співбесіди)

Přijímací řízení: informace pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině


Přihlášku ke studiu podávají na Hotelovou školu v Poděbradech do 1. března 2023.

V přihlášce potvrdí zdravotní způsobilost ke studiu oboru hotelnictví lékař působící na území ČR.

K přihlášce připojí uchazeč:

  • Doklad o dočasné ochraně v souvislosti s válkou (kopii dokladu).
  • Doklad o získání předchozího vzdělání a splnění povinné školní docházky (9 školních let docházky), vysvědčení z předchozího vzdělávání: klasifikace z konce osmé a pololetí deváté třídy (lze doložit čestným prohlášením, u vysvědčení sepsat předměty a počet bodů, jak by uchazeč hodnocen).
  • Žádost o konání testu z matematiky v ukrajinském jazyce.
  • Žádost o prominutí testu z českého jazyka (znalost češtiny ověří škola pohovorem).