Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2021/2022

  • Uchazeč, který bude v seznamu uveden jako přijatý, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a  to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí, tj. nejpozději 2. června 2021. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o  přijetí (§ 60g, odst. 7). Uchazeči, kteří již nyní víte, že nebudete odevzdávat zápisový lístek v naší škole, sdělte prosím tuto skutečnost na info@hsvos.cz bez zbytečného odkladu.
  • Uchazeč, který obdrží rozhodnutí o nepřijetí, vyjádří přetrvávající zájem o studium na naší škole podáním odvolání (zákonný zástupce) – do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístku je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a  jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě! V případě následného přijetí na základě odvolání zákon umožňuje zpětné vydání zápisového lístku!


Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku (vchod přes hotel Junior - telefon 325 610 173):

  • pondělí 24. 5. 8:00-15:00,
  • úterý 25. 5. 8:00-15:00,
  • středa 26. 5. 8:00-15:00,
  • čtvrtek 27. 5. 8:00-15:00,
  • pátek 28. 5. 8:00-13:00,
  • pondělí 31. 5. 8:00-15:00,
  • úterý 1. 6. 8:00-15:00,
  • středa 2. 6. 8:00-15:00.

Důležité upozornění

Schůzka rodičů a přijatých žáků se v červnu 2021 nebude z technických důvodů realizovat. Žádáme všechny přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce o zodpovědné vyplnění a doručení všech potřebných přihlášek a objednávek, pokud možno zároveň se zápisovým lístkem.

Přihlášku ke školnímu stravování přinesete / zašlete vyplněnou a podepsanou společně se zápisovým lístkem.
Přihláška ke stravování [PDF]

Přihlášku k ubytování v domově mládeže odešlete nejpozději do 2. 7. 2021. Později došlé přihlášky budou zařazeny na ubytování dle volné ubytovací kapacity. Ubytování na DM není automatické, rozhodnutí o přijetí podle kritérií uvedených v přihlášce bude vydáváno v týdnu od 5. do 9. července 2021.
Přihláška do domova mládeže

Objednávku profesního oblečení firmy BRUDRA zašlete poštou nebo e-mailem přímo do sídla společnosti BRUDRA.
Pracovní oděvy BRUDRA
Objednávka BRUDRA [RTF]

Objednávku průkazu ISIC přinesete / zašlete vyplněnou a  podepsanou spolu se zápisovým lístkem. Průkazovou fotografii zašlete podle pokynů elektronicky nebo podepsanou přiložte k objednávce.
Školní průkaz ISIC
Žádost o vystavení průkazu ISIC [PDF]

Bezhotovostní platby provádějte podle pokynů v bezhotovostní platby. Děkujeme za dodržení termínů a správné uvedení variabilních a specifických symbolů.

Osobní číslo studenta = registrační číslo uchazeče

Schůzka s rodiči žáků prvního ročníku proběhne v pátek 17. září 2021 od 14 hodin.

Učebnice pro první ročník naleznete přehledně na webu školy.


Ředitelka školy vydala dne 19. 5. 2021 rozhodnutí o přijetí pro celkem 138 uchazečů z důvodu urychlení procesu přijímání v systému odevzdávání zápisových lístků u uchazečů přijímaných do dvou škol.

Ve školním roce 2021/2022 bude přijímáno do prvního ročníku celkem 120 uchazečů.


Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Zveřejněno 19. 5. 2021 v 6:00

UmístěníRegistrační čísloPočet bodůVýsledekZápisový lístek
1.20210151500přijatANO
2.-5.20210065495přijatANO
2.-5.20210090495přijatNE
2.-5.20210111495přijatANO
2.-5.20210152495přijatNE
6.20210032490přijatNE
7.-9.20210009485přijatANO
7.-9.20210022485přijatANO
7.-9.20210148485přijatANO
10.-12.20210033480přijatANO
10.-12.20210101480přijatANO
10.-12.20210139480přijatNE
13.-18.20210002475přijatANO
13.-18.20210086475přijatNE
13.-18.20210115475přijatANO
13.-18.20210162475přijatANO
13.-18.20210159475přijatANO
13.-18.20210164475přijatNE
19.-22.20210044470přijatANO
19.-22.20210113470přijatANO
19.-22.20210124470přijatNE
19.-22.20210154470přijatANO
23.-27.20210018465přijatANO
23.-27.20210024465přijatANO
23.-27.20210072465přijatANO
23.-27.20210107465přijatNE
23.-27.20210135465přijatANO
28.-31.20210088460přijatNE
28.-31.20210089460přijatANO
28.-31.20210112460přijatNE
28.-31.20210156460přijatANO
32.-36.20210068455přijatANO
32.-36.20210016455přijatANO
32.-36.20210029455přijatNE
32.-36.20210070455přijatANO
32.-36.20210123455přijatANO
37.-41.20210007450přijatNE
37.-41.20210013450přijatANO
37.-41.20210063450přijatANO
37.-41.20210084450přijatNE
37.-41.20210140450přijatANO
42.-45.20210020445přijatANO
42.-45.20210051445přijatNE
42.-45.20210138445přijatANO
42.-45.20210127445přijatNE
46.-47.20210057440přijatANO
46.-47.20210081440přijatANO
48.-54.20210001435přijatANO
48.-54.20210010435přijatANO
48.-54.20210039435přijatNE
48.-54.20210085435přijatANO
48.-54.20210087435přijatANO
48.-54.20210094435přijatANO
48.-54.20210158435přijatANO
55.-64.20210008430přijatANO
55.-64.20210015430přijatANO
55.-64.20210026430přijatNE
55.-64.20210027430přijatANO
55.-64.20210038430přijatANO
55.-64.20210045430přijatANO
55.-64.20210108430přijatANO
55.-64.20210119430přijatANO
55.-64.20210132430přijatANO
55.-64.20210147430přijatANO
65.-70.20210042425přijatANO
65.-70.20210048425přijatANO
65.-70.20210061425přijatNE
65.-70.20210069425přijatANO
65.-70.20210102425přijatNE
65.-70.20210105425přijatANO
71.-75.20210003420přijatANO
71.-75.20210017420přijatANO
71.-75.20210043420přijatANO
71.-75.20210047420přijatNE
71.-75.20210091420přijatNE
76.-77.20210056415přijatANO
76.-77.20210093415přijatANO
78.-81.20210076410přijatANO
78.-81.20210080410přijatANO
78.-81.20210103410přijatANO
78.-81.20210131410přijatANO
82.-85.20210030405přijatNE
82.-85.20210067405přijatNE
82.-85.20210078405přijatANO
82.-85.20210118405přijatANO
86.-93.20210004400přijatANO
86.-93.20210019400přijatANO
86.-93.20210062400přijatNE
86.-93.20210082400přijatNE
86.-93.20210095400přijatANO
86.-93.20210116400přijatANO
86.-93.20210125400přijatANO
86.-93.20210153400přijatNE
94.-104.20210012395přijatANO
94.-104.20210025395přijatNE
94.-104.20210031395přijatANO
94.-104.20210050395přijatANO
94.-104.20210052395přijatNE
94.-104.20210058395přijatANO
94.-104.20210083395přijatNE
94.-104.20210092395přijatANO
94.-104.20210120395přijatANO
94.-104.20210143395přijatANO
94.-104.20210161395přijatNE
105.-108.20210006390přijatANO
105.-108.20210036390přijatNE
105.-108.20210037390přijatANO
105.-108.20210144390přijatANO
109.-115.20210005385přijatANO
109.-115.20210035385přijatANO
109.-115.20210098385přijatNE
109.-115.20210099385přijatANO
109.-115.20210104385přijatNE
109.-115.20210121385přijatANO
109.-115.20210155385přijatANO
116.-119.20210054380přijatANO
116.-119.20210079380přijatANO
116.-119.20210096380přijatANO
116.-119.20210149380přijatANO
120.-125.20210028375přijatANO
120.-125.20210046375přijatNE
120.-125.20210075375přijatNE
120.-125.20210106375přijatANO
120.-125.20210141375přijatNE
120.-125.20210160375přijatANO
126.20210109370přijatANO
127.-131.20210053365přijatANO
127.-131.20210055365přijatANO
127.-131.20210060365přijatANO
127.-131.20210117365přijatNE
127.-131.20210146365přijatANO
132.-138.20210011360přijatANO
132.-138.20210023360přijatANO
132.-138.20210110360přijatANO
132.-138.20210137360přijatANO
132.-138.20210126360přijatANO
132.-138.20210157360přijatANO
132.-138.20210163360přijatANO
Počet zápisových lístků: 101
UmístěníRegistrační čísloPočet bodůOdvoláníVýsledekZápisový lístek
139.20210165350ANOpřijatANO
140.20210128345ANOpřijatANO
141.-142.20210040340ANOpřijatANO
141.-142.20210041340NEnepřijat
143.-147.20210066330ANOpřijatNE
143.-147.20210077330NEnepřijat
143.-147.20210097330ANOpřijatANO
143.-147.20210122330NEnepřijat
143.-147.20210130330NEnepřijat
148.-150.20210074320NEnepřijat
148.-150.20210134320ANOpřijatANO
148.-150.20210145320ANOpřijatANO
151.-152.20210136315ANOpřijatANO
151.-152.20210166315ANOpřijatANO
153.-154.20210014310ANOpřijatNE
153.-154.20210034310NEnepřijat
155.-156.20210021300NEnepřijat
155.-156.20210059300ANOpřijatANO
157.20210073295ANOpřijatANO
158.20210150290NEnepřijat
159.20210049285ANOpřijatANO
160.20210071275ANOpřijatANO
161.-162.20210064260NEnepřijat
161.-162.20210100260NEnepřijat
163.20210142225NEnepřijat
164.20210133220NEnepřijat
165.20210167215ANOpřijatANO
166.20210114210ANOpřijatANO
167.20210129160NEnepřijat
Počet odvolání: 16
Počet zápisových lístků: 14

Poslední aktualizace: 2021-06-15 13:21:49