Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE

Hotelnictví

 1. Vlastní téma dle potřeb daného zařízení
 2. Event management (společenské akce)
 3. Green management hotelu nebo restaurace
 4. Personální řízení v hotelovém zařízení
 5. Výrobní středisko hotelu (organizování, personalistika, plánování)
 6. Trendy v gastronomii (např. zážitková gastronomie)
 7. Odpadové hospodářství
 8. Skladové hospodářství, zásobovací činnost vybraného zařízení
 9. Odbytové středisko (organizování, personalistika, plánování)
 10. Školní stravování
 11. Závodní stravování
 12. Ústavní stravování
 13. Cateringová činnost
 14. Front office (organizování, personalistika, plánování)
 15. Housekeeping a ubytovací činnost (organizování, personalistika, plánování)
 16. Technický management hotelu
 17. Krizový management hotelu (Bezpečnost a ochrana hostů v hotelu)
 18. Využití moderních technologií v daném zařízení (zhodnocení efektivnosti)
 19. Využití internetu, hodnocení webové stránky  hotelového zařízení
 20. Kongresová turistika a její podíl na obsazenosti hotelu
 21. Nabídka hotelových služeb, faktory ovlivňující jejich využití
 22. Nabídka wellness  služeb v ubytovacím zařízení
 23. Nabídka hotelových služeb pro zvláštní skupiny klientů v hotelovém zařízení (např. senioři, handicapovaní)
 24. Podnikatelský plán pro nové hotelové zařízení nebo novou službu
 25. Finanční analýza hotelového zařízení
 26. Zdroje financování hotelového zařízení
 27. Možnosti čerpání peněz z evropských fondů pro rozvoj hotelnictví a CR ve vybraném regionu (projektový management)
 28. Rozbor a hodnocení jednotlivých manažerských funkcí v hotelovém zařízení
 29. Rodinné zařízení (specifika, výhody a nevýhody)
 30. Komunikace v hotelovém zařízení (především propagace)
 31. Komunikace hotelové školy s jejím okolím (např. s veřejností)
 32. Cenová politika hotelového zařízení
 33. Marketingová strategie vybraného hotelového zařízení
 34. Management kvality a jeho faktory (spokojenost zákazníka atd.)
 35. Postavení hotelového zařízení v rámci regionu (analýza konkurence, tržní podíl)
 36. Nekalá soutěž v hotelnictví
 37. Segmentace zákazníků, hostů a podíl jednotlivých segmentů na tržbách hotelového zařízení
 38. Interkulturní management v hotelu
 39. Formy platebního styku v hotelovém zařízení, EET
 40. Odpovědnost hotelu v rámci občanského a pracovního práva
 41. Aktuální právní předpisy a jejich dopad na dané zařízení (GDPR, EET, protikuřácký zákon atd.)
 42. Hotelový design, butikový hotel (specifika)
 43. Asociace hotelů a restaurací (AHR) - vyplatí se být členem?


Schváleno komisí ekonomických předmětů dne 31. 8. 2020

Podmínky ústní maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)